Tổ Chức Phi chính phủ Good Neighbors International (GNI)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Tổ Chức Phi chính phủ Good Neighbors International (GNI) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tổ Chức Phi chính phủ Good Neighbors International (GNI), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tổ Chức Phi chính phủ Good Neighbors International (GNI)

Good Neighbors International (GNI) là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ có trách nhiệm lên kế hoạch, triển khai và gây quỹ cho nguồn cung ứng dịch vụ trong các dự án giáo dục trẻ em, phát triển cộng đồng, sức khỏe, vệ sinh và giảm thiểu thiên tai.