Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Năm Sao

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Năm Sao chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Năm Sao, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Năm Sao

Primarily based in Thu Duc district, Ho Chi Minh City, NSLC is looking to expand its operations further into the rural areas of HCMC in order to offer the opportunity of equal education for all, regardless of location or background.

We currently provide a diverse range of English Language Courses, including General English Proficiency, English for Specific Purposes, Standardized Test Preparation, and English for Academic Purposes.

We are now focusing on giving students across HCMC the opportunity to take part in our classes by increasing the number of locations where we provide our range of English Learning Classes. For this we need people like you! Teachers who are dedicated, motivated and passionate about giving all children the opportunity to learn English.