TRUNG TÂM SÁNG TẠO VÀ ƯƠM TẠO FTU (FIIS)

https://fiis.ftu.edu.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tháng 04/2017, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo trường Đại học Ngoại Thương (Trung tâm) được chính thức đi vào hoạt động, đưa các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của trường Đại học Ngoại Thương lên một nấc thang mới, bài bản và toàn diện hơn. Trung tâm đã trở thành mái nhà chung, kết nối với các trường Đại học đối tác trên thế giới, mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp.

Triết lý hoạt động của trung tâm: Chúng tôi tin vào một cộng đồng mà ở đó, mọi cá nhân đều có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn thông qua các ý tưởng kinh doanh sáng tạo bền vững.

Tầm nhìn: trở thành một vườn ươm khởi nghiệp toàn cầu, nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo.

Sứ mạng của Trung tâm: Biến ý tưởng trở thành các dự án khởi nghiệp và nuôi dưỡng các doanh nhân với tinh thần đổi mới sáng tạo.

Trung tâm hiện có 05 Ban chức năng gồm: Ban Hành chính – Văn phòng, Ban Đối ngoại – Truyền thông, Ban Đào tạo, Ban Ươm tạo và Ban Nghiên cứu phát triển.

Các hoạt động chính của trung tâm:

(1) Đào tạo: Thực hiện các hoạt động đào tạo về kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp, kiến thức và kỹ năng kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm, khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn.

(2) Tư vấn: Tư vấn cho các cá nhân, nhóm dự án khởi nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm tư vấn chiến lược, nghiên cứu, lựa chọn thị trường - khách hàng, lập kế hoạch kinh doanh, tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật, tư vấn quản lý.

(3) Ươm tạo: Phát triển sản phẩm, nghiên cứu phát triển thị trường, tư vấn pháp lý và quản lý, tìm kiếm và lựa chọn các nguồn vốn vay, gọi vốn đầu tư cho doanh nghiệp; trực tiếp thực hiện đầu tư vào các dự án.

 (4) Cho thuê, hỗ trợ và cung cấp nơi làm việc: Cho thuê, hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp về văn phòng làm việc, trang thiết bị và các dịch vụ hành chính phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động.

(5) Tổ chức mạng lưới liên kết hỗ trợ khởi nghiệp: Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc phát triển liên kết với các trường đại học, các hiệp hội doanh nghiệp, các vườn ươm khác trong và ngoài nước để phát triển và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ cho các dự án ươm tạo; Hỗ trợ liên kết với các cơ quan truyền thông để quảng bá cho hoạt động của trung tâm và các dự án; Hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp, tổ chức để tư vấn, hỗ trợ về kinh nghiệm, năng lực tiếp cận thị trường cho các dự án.

(6) Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các Trung tâm khởi nghiệp trong và ngoài nước; Hợp tác với các quỹ đầu tư và nhà tài trợ quốc tế; các hợp tác quốc tế khác

(7) Tổ chức các sự kiện: Tổ chức, tham gia tổ chức, bảo trợ các cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài Trường đại học Ngoại thương tạo cơ hội quảng bá cho các dự án đang ươm tạo.

(8) Cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

(9) Nghiên cứu và triển khai: tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng vào thực tiễn, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp.

(10) Góp vốn, thành lập, tham gia quản lý các doanh nghiệp spin off từ hoạt động ươm tạo của trung tâm.

Trung tâm có trụ sở chính đặt tại phòng F103, Trường Đại học Ngoại Thương tại Hà Nội và có tổ chức hoạt động tại Cơ sở 2 tại TP.HCM, Cơ sở Quảng Ninh và các địa bàn khác khi cần thiết.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Trường Đai học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội