Trường Quốc Tế Renaissance

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trường Quốc Tế Renaissance thành lập năm 2007. Học sinh của Trường được giảng dạy chương trình giáo dục của Anh Quốc và tốt nghiệp với bằng tú tài quốc tế (IB). 

THÔNG TIN CÔNG TY

74 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ