TZM Entertainment And Media Company Limited

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TZM Entertainment And Media Company Limited chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TZM Entertainment And Media Company Limited, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TZM Entertainment And Media Company Limited

Được thành lập từ năm 2015, TZM với mục đích tạo ra một cuộc cách mạng trong thị trường âm nhạc Việt Nam, muốn đặt lại nền móng chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp giải trí trong nước và đưa tên tuổi ca sĩ Việt Nam ra thị trường thế giới.

Công ty phấn đấu trở thành công ty đào tạo, sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ mang đẳng cấp và chất lượng quốc tế. Lấy chất lượng âm nhạc và tài năng của ca sĩ làm trọng tâm, TZM sẽ là nơi truyền cảm hứng cho sự phát triển toàn diện của những tâm hồn yêu âm nhạc trong và ngoài nước.

TZM Entertainment And Media Company Limited Tuyển dụng

Kế Toán Nội Bộ

31/07/2020
Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8
Toàn thời gian

Nhân Viên Kinh Doanh (7TR - 12TR)

15/07/2020
Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Bình Chánh
Toàn thời gian