Văn phòng chứng nhận chất lượng

bqc.com.vn

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

 BQC là Tổ chức khoa học công nghệ đầu tiên của Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép đăng ký hoạt động chứng nhận, với lịch sử hơn 10 năm kinh nghiệm. BQC được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận năng lực chứng nhận (VICAS) hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO/IEC 17021 và Chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065.

 Chứng chỉ của BQC cấp có giá trị quốc tế với dấu của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, cùng với sự chấp thuận của Giáo sư, Viện sỹ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. BQC được các Bộ ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ định thực hiện hoạt động đánh giá, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 7, 23 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội