Viễn thông Phú Thọ (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Viễn thông Phú Thọ là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, lĩnh vực kinh doanh chính là các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 1468 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ