Dành cho ứng viên

Dành cho nhà tuyển dụng

Chọn chuyên mục

Cài đặt tài khoản

Tôi gặp lỗi khi xác thực tài khoản

Sau khi bạn đăng ký tài khoản trên TopCV, hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu bạn xác thực tài khoản để tiếp tục các thao tác trên TopCV. Khi bạn thực hiện xác thực nhưng gặp lỗi, bạn hãy kiểm tra thông tin email đăng ký tài khoản của mình ở mục thông tin cá nhân.

- Nếu bạn đăng ký tài khoản bằng email, có thể email đăng ký của bạn bị sai hoặc không sử dụng nữa. Bạn nhấp chọn “vào đây” trên câu lệnh "Nếu email không đúng, vui lòng bấm vào đây để thay đổi" sau đó nhập thông tin email mới (email chưa được sử dụng để tích hợp với tài khoản ứng viên khác đang tồn tại trên TopCV) để tiếp tục thực hiện các thao tác xác thực tài khoản được thay thế bằng email đúng.

- Nếu email mới của bạn đã có tồn tại tài khoản khác, hệ thống báo lỗi "Lỗi! Địa chỉ email đã được sử dụng", bạn có thể xử lý bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đăng xuất tài khoản hiện tại và đăng nhập lại bằng email tài khoản mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ của TopCV.

Cách 2: Sử dụng email mới gửi yêu cầu hỗ trợ thay đổi email đăng nhập cho tài khoản hiện tại về hòm mail: hotro@topcv.vn. Nội dung nêu rõ: mã ứng viên, email cũ đang dùng cho tài khoản, email mới dùng thay thế, lý do muốn thay đổi email. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của bạn, TopCV sẽ hỗ trợ bạn thay đổi email đăng nhập mới.

- Nếu bạn đăng ký tài khoản bằng facebook, tài khoản của bạn sẽ được liên kết với facebook và không tích hợp email (email không được hiển thị phía dưới tên tài khoản). Khi thực hiện xác thực tài khoản, bạn vui lòng gửi yêu cầu tích hợp tài khoản về hòm mail: hotro@topcv.vn. Nội dung ghi rõ: mã ứng viên, email mong muốn tích hợp, lý do tích hợp. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của bạn, TopCV sẽ kiểm tra và hỗ trợ bạn tích hợp tài khoản với email để bạn tiếp tục thực hiện xác thực tài khoản

Sau khi bạn kiểm tra và thực hiện các thao tác sửa lỗi xác thực trên, bạn sẽ nhận được email xác thực được gửi về email tích hợp với tài khoản. Bạn hãy tiếp tục thực hiện các thao tác theo hướng dẫn trong nội dung email và hoàn thiện các bước xác thực còn lại.

Tôi muốn thay đổi email đăng nhập

Bạn muốn thay đổi email đăng nhập khác thay thế email hiện tại bởi các lý do như: email bạn đang sai định dạng hoặc ký tự bất kỳ; email hiện tại không còn sử dụng; tài khoản được thừa hưởng từ người khác muốn thay đổi sang thông tin của mình;...bạn vui lòng sử dụng email mới dùng để thay thế, gửi yêu cầu hỗ trợ thay đổi email đăng nhập về hòm thư hotro@topcv.vn với đầy đủ nội dung:

+ Mã ứng viên

+ Email cũ đang sử dụng

+ Email mới dùng để thay thế

+ Lý do muốn thay đổi email

Lưu ý: Đối với trường hợp tài khoản được thừa hưởng từ người khác muốn thay đổi sang thông tin của mình, bạn cần CC thêm email của chủ tài khoản (email đăng ký tài khoản) trong luồng mail gửi đến hotro@topcv.vn để chủ tài khoản nắm thông tin và TopCV có căn cứ để thay đổi email cho tài khoản.

Tôi muốn ngắt kết nối với facebook

Để ngắt kết nối với facebook, bạn vui lòng kiểm tra xem tài khoản của mình thuộc vào trường hợp nào sau đây:

1. Tài khoản của bạn đã có kết nối với facebook và email tích hợp: Bạn sử dụng email đăng ký tài khoản gửi yêu cầu hỗ trợ ngắt kết nối facebook về hòm mail hotro@topcv.vn. Nội dung cần cung cấp lại mã ứng viên của mình.

2. Tài khoản của bạn đã có kết nối với facebook nhưng chưa tích hợp với email: Bạn sử dụng email mong muốn tích hợp tài khoản gửi yêu cầu hỗ trợ tích hợp tài khoản và ngắt kết nối facebook về hòm mail hotro@topcv.vn. Nội dung cần cung cấp lại mã ứng viên của mình và email mong muốn tích hợp.

Bật/Tắt Chế độ tìm việc như thế nào?

Chế độ tìm việc là chế độ hiển thị nhu cầu đang tìm việc làm của bạn (có nhu cầu cao, tìm việc làm ngay). Khi Nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên trên nền tảng TopCV, Nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy trạng thái "Đang tìm việc" trên hồ sơ của bạn ngay tại giao diện hiển thị danh sách các Ứng viên phù hợp với vị trí mà Nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Với hiển thị này, Nhà tuyển dụng sẽ hiểu rằng, bạn đang có nhu cầu tìm việc làm ngay và tỷ lệ Nhà tuyển dụng mở thông tin liên hệ với bạn sẽ cao hơn. Bạn hiểu rằng, khi bạn bật chế độ tìm việc, bạn đồng ý với việc cho phép Nhà tuyển dụng nhìn thấy trạng thái đang tìm việc làm của mình và cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm, xem hồ sơ và liên hệ tới bạn.

Để bật chế độ tìm việc, bạn cần thực hiện các thao tác sau:

- Tạo CV online bằng mẫu của TopCV hoặc tải CV bạn tự tạo lên trang web của TopCV.

- Truy cập mục Quản lý CV hoặc Cài đặt bảo mật hoặc Cài đặt thông tin cá nhân

- Kích hoạt chế độ Bật tìm việc ở khu vực phía dưới tên tài khoản

- Ở popup hiển thị lựa chọn CV bật tìm việc, chọn CV bật tìm việc (CV được chọn sẽ là CV hiển thị cho Nhà tuyển dụng khi Nhà tuyển dụng xem hồ sơ), chọn Bật tìm việc ngay.

- Nội dung hiển thị chuyển thành "Trạng thái tìm việc đang bật" và có màu xanh, bạn đã bật chế độ tìm việc thành công. Khi chế độ tìm việc đang bật, chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ cũng tự động bật để Nhà tuyển dụng có thể liên hệ với bạn sau khi xem hồ sơ.

Để tắt chế độ tìm việc:

- Ở giao diện Bật tìm việc, bạn nhấn chọn vào nút trượt ở nội dung "Trạng thái tìm việc đang bật" để tắt chế độ tìm việc của mình.

- Nội dung hiển thị chuyển thành "Đang tắt tìm việc" và có màu xám, bạn đã tắt chế độ tìm việc thành công. Khi tắt chế độ tìm việc, chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ không tự động tắt. Nếu bạn không muốn nhận liên hệ từ Nhà tuyển dụng, bạn vui lòng tắt chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ.

Bật/Tắt chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ như thế nào?

Chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ là chế độ công khai hồ sơ trên TopCV, cho phép các Nhà tuyển dụng tìm kiếm và mở thông tin để liên hệ. Chế độ Cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm hồ sơ không hiển thị cho Nhà tuyển dụng. Bạn hiểu rằng, khi bạn bật chế độ Cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm hồ sơ, bạn đồng ý với việc cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm, xem hồ sơ và liên hệ tới bạn. Nếu chế độ này được tắt, Nhà tuyển dụng sẽ không thể tìm kiếm hay mở xem hồ sơ của bạn để liên hệ.

Để bật chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ, bạn cần thực hiện các thao tác sau:

Cách 1: Bật chế độ tìm việc

Cách 2:

- Truy cập mục Quản lý CV hoặc Cài đặt bảo mật hoặc Cài đặt thông tin cá nhân

- Kích hoạt chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ ở khu vực phía dưới tên tài khoản

- Nhấn chọn vào nút trượt ở nội dung "Chưa cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ"

- Nội dung hiển thị chuyển thành "Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ" và có màu xanh, bạn đã bật chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ thành công.

Để tắt chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ, bạn cần thực hiện các thao tác sau:

- Ở giao diện Bật chế độ Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ, bạn nhấn chọn vào nút trượt ở nội dung Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ.

- Nội dung hiển thị chuyển thành "Chưa cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ" và có màu xám, bạn đã tắt chế độ cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ thành công.

Sự khác biệt giữa 2 chế độ "Trạng thái tìm việc đang bật" và "Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ"

- Chế độ "Trạng thái tìm việc đang bật" là chế độ hiển thị nhu cầu đang tìm việc làm của bạn (có nhu cầu cao, tìm việc làm ngay). Khi Nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên trên nền tảng TopCV, Nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy trạng thái "Đang tìm việc" trên hồ sơ của bạn ngay tại giao diện hiển thị danh sách các Ứng viên phù hợp với vị trí mà Nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Với hiển thị này, Nhà tuyển dụng sẽ hiểu rằng, bạn đang có nhu cầu tìm việc làm ngay và tỷ lệ Nhà tuyển dụng mở thông tin liên hệ với bạn sẽ cao hơn. Bạn hiểu rằng, khi bạn bật chế độ tìm việc, bạn đồng ý với việc cho phép Nhà tuyển dụng nhìn thấy trạng thái đang tìm việc làm của mình và cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm, xem hồ sơ và liên hệ tới bạn.

- Chế độ "Cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ" là chế độ công khai hồ sơ trên TopCV, cho phép các Nhà tuyển dụng tìm kiếm và mở thông tin để liên hệ. Chế độ "Cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm hồ sơ" không hiển thị cho Nhà tuyển dụng. Bạn hiểu rằng, khi bạn bật chế độ "Cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm hồ sơ", bạn đồng ý với việc cho phép Nhà tuyển dụng tìm kiếm, xem hồ sơ và liên hệ tới bạn. Nếu chế độ này được tắt, Nhà tuyển dụng sẽ không thể tìm kiếm hay mở xem hồ sơ của bạn để liên hệ.

Cài đặt ngôn ngữ trên tài khoản như thế nào?

Hiện tại, trang web topcv.vn chỉ hỗ trợ hiển thị thông tin và các tác vụ bằng ngôn ngữ tiếng Việt, chưa hỗ trợ ngôn ngữ khác.

Nếu bạn sử dụng công cụ tạo CV online, TopCV hỗ trợ bạn 3 ngôn ngữ: tiếng Việt , tiếng Anh , tiếng Nhật để tạo CV.

Tôi muốn vô hiệu hóa tài khoản

TopCV rất tiếc khi biết rằng bạn không muốn sử dụng các chức năng của TopCV trong một khoảng thời gian. Trong trường hợp bạn chỉ muốn ngừng nhận các email được gửi từ TopCV hay các cuộc gọi từ Nhà tuyển dụng, bạn hãy tham khảo các hướng dẫn sau:

- Tắt tìm việc

- Tắt cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ

Sau khi cân nhắc kỹ, nếu bạn vẫn mong muốn vô hiệu hóa tài khoản của bạn trên TopCV, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Nếu bạn đang truy cập trên website:

1. Truy cập vào mục Cài đặt bảo mật.

2. Ở nội dung "Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng các chức năng của TopCV trong một khoảng thời gian, bạn có thể gửi yêu cầu để TopCV hỗ trợ Vô hiệu hoá tài khoản của bạn tại đây." hiển thị ở khu vực cuối trang, bạn nhấp chọn "tại đây".

3. Ở popup hiển thị Vô hiệu hóa tài khoản, bạn hãy nhập chính xác email và số điện thoại tích hợp với tài khoản bạn muốn vô hiệu hóa, chọn lý do vô hiệu hóa và nhấp chọn Vô hiệu hóa để hoàn thành việc gửi yêu cầu vô hiệu hóa tài khoản đến TopCV.

Nếu bạn truy cập trên app:

1. Truy cập vào mục Tài khoản.

2. Nhấp chọn Vô hiệu hóa tài khoản sau đó nhập đầy đủ thông tin và chọn lý do vô hiệu hóa.

3. Nhấn chọn Vô hiệu hóa tài khoản.

Vì lý do bảo mật, yêu cầu vô hiệu hóa tài khoản của bạn sẽ được kiểm tra và xử lý bởi hệ thống trong vòng 72 giờ.

Lưu ý: bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và chọn "Kích hoạt tài khoản" trên màn hình hiển thị. Sau khi kích hoạt lại tài khoản, toàn bộ thông tin hồ sơ và lịch sử ứng tuyển của bạn sẽ hiển thị lại và bạn có thể sử dụng lại các dịch vụ của TopCV bình thường.

Tôi muốn xóa tài khoản

TopCV rất tiếc khi biết rằng bạn không muốn tiếp tục sử dụng tài khoản của TopCV. Trong trường hợp bạn chỉ muốn ngừng nhận các email được gửi từ TopCV hay các cuộc gọi từ Nhà tuyển dụng hay bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản của mình một thời gian nhưng vẫn lưu lại hồ sơ và lịch sử tương tác với các Nhà tuyển dụng của mình trên TopCV, bạn hãy tham khảo các hướng dẫn sau:

- Tắt tìm việc

- Tắt cho phép NTD tìm kiếm hồ sơ

- Vô hiệu hóa tài khoản

Sau khi cân nhắc kỹ, nếu bạn vẫn mong muốn xóa tài khoản của bạn trên TopCV, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Nếu bạn đang truy cập trên website:

1.Truy cập vào mục Cài đặt bảo mật.

2. Ở nội dung "Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng các chức năng của TopCV trong một khoảng thời gian, bạn có thể gửi yêu cầu để TopCV hỗ trợ Vô hiệu hoá tài khoản của bạn tại đây." (hiển thị ở khu vực cuối trang), bạn nhấp chọn "tại đây".

3. Ở popup hiển thị Vô hiệu hóa tài khoản, bạn hãy chọn "tại đây" trong nội dung "Trong trường hợp bạn hoàn toàn không có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản này vì một lý do cá nhân đặc biệt, bạn có thể tham khảo tính năng xóa vĩnh viễn tài khoản tại đây".

4. Ở popup hiển thị Xóa tài khoản, bạn hãy nhập chính xác email và số điện thoại tích hợp với tài khoản bạn muốn xóa, chọn lý do xóa tài khoản và nhấn chọn Xóa để hoàn thành việc gửi yêu cầu xóa tài khoản đến TopCV.

Nếu bạn truy cập trên app:

1. Truy cập vào mục Tài khoản.

2. Nhấn chọn Vô hiệu hóa tài khoản.

3. Nhấn chọn “tại đây” nội dung “Trong trường hợp bạn hoàn toàn không có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản này vì một lý do cá nhân đặc biệt, bạn có thể tham khảo tính năng xóa vĩnh viễn tại đây.

4. Nhập chính xác email và số điện thoại tích hợp với tài khoản bạn muốn xóa, chọn lý do xóa tài khoản và nhấn chọn Xóa tài khoản để hoàn thành việc gửi yêu cầu xóa tài khoản đến TopCV.

Vì lý do bảo mật, yêu cầu xóa tài khoản của bạn sẽ được kiểm tra và xử lý bởi hệ thống trong vòng 72 giờ.

Lưu ý: sau khi tài khoản bị xóa, dữ liệu của bạn sẽ bị mất và bạn sẽ không thể tìm hoặc khôi phục lại các thông tin cần thiết trước đó.

Trung tâm hỗ trợ ứng viên
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Ms. Hương Nguyễn
TopCV thường phản hồi trong vòng 24h
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Ms. Hương Nguyễn

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

TopCV cam kết sẽ xử lý các vấn đề của bạn trong vòng tối đa 24h.

Tổng đài: (024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Trong trường hợp không liên lạc được, vui lòng gửi hỗ trợ tới email: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Họ tên *
Email *
Số điện thoại *
Vấn đề cần hỗ trợ *
Gói dịch vụ *
Mô tả vấn đề cần hỗ trợ *

Gửi yêu cầu thành công

TopCV sẽ gửi phản hồi qua email bạn đã nhập trong vòng tối đa 24h.

Liên hệ hotline nếu sau 24h bạn chưa nhận được phản hồi qua email:
(024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Hoặc email trực tiếp cho TopCV tại địa chỉ: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!