VBAG01 - Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO
Số lượng: 122 bài
Đánh giá:
EXG01 - Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO
Số lượng: 151 bài
Đánh giá:
PPG01 - Tuyệt đỉnh PowerPoint - Chinh phục mọi ánh nhìn trong 9 bước
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO
Số lượng: 71 bài
Đánh giá:
Chinh phục kỳ thi công chức, viên chức, thăng hạng - nâng ngạch môn Tin học
Giảng viên: Nguyễn Cao Cường
Số lượng: 50 bài
Đánh giá:
WOG01 - Tuyệt đỉnh Microsoft Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO
Số lượng: 42 bài
Đánh giá:
BCG01 - Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chinh phục Sếp trong 7 ngày
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO - Nimbus
Số lượng: 50 bài
Đánh giá:
PTSG01 - Biến thiết kế thành công cụ Marketing Viral
Giảng viên: Nguyễn Hải
Số lượng: 48 bài
Đánh giá:
PBIG01 - Thành thạo Microsoft PowerBI để phân tích dữ liệu trong 06 giờ
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO - Nimbus
Số lượng: 61 bài
Đánh giá:
SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO - Nimbus
Số lượng: 40 bài
Đánh giá:
Google Data Studio cho người mới bắt đầu
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO - Nimbus
Số lượng: 34 bài
Đánh giá:
Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS
Giảng viên: Hà Long Giang
Số lượng: 81 bài
Đánh giá:
EXG04 - Kỹ năng báo cáo - Tư duy tổ chức dữ liệu trên Excel
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO
Số lượng: 75 bài
Đánh giá:
PY01 - Python From Zero to Hero
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO - Nimbus
Số lượng: 40 bài
Đánh giá:
Nghiệp vụ và kỹ năng xuất nhập khẩu thực tế
Giảng viên: Vũ Thành Trung
Số lượng: 22 bài
Đánh giá:
HCNSG01 - Trọn bộ kiến thức và kỹ năng công việc Hành chính nhân sự
Giảng viên: Dương Mạnh Quân
Số lượng: 103 bài
Đánh giá:
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
Giảng viên: Tuấn Ba
Số lượng: 25 bài
Đánh giá:
MOSE - Chinh phục MOS EXCEL 2013 cùng Nimbus
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO - Nimbus
Số lượng: 47 bài
Đánh giá:
MOSW - Chinh phục MOS Word 2013 cùng Nimbus
Giảng viên: Chuyên gia tại GITIHO - Nimbus
Số lượng: 46 bài
Đánh giá: