Viết 1 bản CV từ A đến S: Apply to Success
Giảng viên: Mr. Nguyễn Đức Hải
Số lượng: 10 bài
Đánh giá:
224 học viên
Công thức cho một buổi phỏng vấn thành công
Giảng viên: Mr. Nguyễn Đức Hải
Số lượng: 12 bài
Đánh giá:
145 học viên
Khoá học quảng cáo Facebook tại Hà Nội
Giảng viên: MAR INSIDER SCHOOL
Số lượng: 5 bài
Đánh giá:
33 học viên
Khóa học tiếng anh cho ngành kế toán kiểm toán
Giảng viên: Ms. Nguyễn Cẩm Chi
Số lượng: 14 bài
Đánh giá:
205 học viên
Trở thành bậc thầy EXCEL trong 7 giờ
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 118 bài
Đánh giá:
319 học viên
Trở thành bậc thầy MICROSOFT WORD trong 4 giờ
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 47 bài
Đánh giá:
289 học viên
Tự động hoá EXCEL để gia tăng 300% hiệu suất công việc với VBA*
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 100 bài
Đánh giá:
169 học viên
Tự tạo phần mềm quản lý kho với Excel và VBA
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 63 bài
Đánh giá:
54 học viên
Series ứng dụng VBA Excel vào kế toán - kế toán kho
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 19 bài
Đánh giá:
50 học viên
Thuyết trình chuyên nghiệp với PowerPoint
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 50 bài
Đánh giá:
67 học viên
Hiểu và phân tích dữ liệu, ra quyết định với biểu đồ Excel
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 58 bài
Đánh giá:
64 học viên
Ứng dụng quản lý công nợ với Excel và VBA
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 11 bài
Đánh giá:
34 học viên
Combo Tin học văn phòng
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 200 bài
Đánh giá:
88 học viên
[Free] Kiểm tra trình độ tiếng Anh công sở
Giảng viên: Edu2Review Team
Số lượng: 1 bài
Đánh giá:
34 học viên