Excel từ cơ bản tới nâng cao dành cho người đi làm
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 118 bài
Đánh giá:
319 học viên
Trở thành bậc thầy Microsoft Word trong 4 giờ
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 47 bài
Đánh giá:
289 học viên
Tự động hoá EXCEL để gia tăng 300% hiệu suất công việc với VBA*
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 100 bài
Đánh giá:
169 học viên
Thuyết trình chuyên nghiệp với PowerPoint
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 50 bài
Đánh giá:
67 học viên
Hiểu và phân tích dữ liệu, ra quyết định với biểu đồ Excel
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 58 bài
Đánh giá:
64 học viên
Combo Tin học văn phòng
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 200 bài
Đánh giá:
88 học viên
[Free] Kiểm tra trình độ tiếng Anh công sở
Giảng viên: Edu2Review Team
Số lượng: 1 bài
Đánh giá:
34 học viên
Tự tạo phần mềm quản lý tiền lương, nhân sự chấm công trên Excel và VBA
Giảng viên: Dương Mạnh Quân
Số lượng: 48 bài
Đánh giá:
19 học viên
Hướng dẫn thực hành kế toán tổng hợp online từ A -> Z
Giảng viên: Nông Thị Huệ
Số lượng: 76 bài
Đánh giá:
26 học viên
Khóa học hành chính nhân sự online
Giảng viên: Dương Mạnh Quân
Số lượng: 111 bài
Đánh giá:
39 học viên
Trọn bộ kỹ năng tin học văn phòng
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 200+ bài
Đánh giá:
60 học viên