Viết 1 bản CV từ A đến S: Apply to Success
Giảng viên: Mr. Nguyễn Đức Hải
Số lượng: 10 bài
Đánh giá:
158 học viên
Công thức cho một buổi phỏng vấn thành công
Giảng viên: Mr. Nguyễn Đức Hải
Số lượng: 12 bài
Đánh giá:
40 học viên
Trở thành bậc thầy EXCEL trong 7 giờ
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 118 bài
Đánh giá:
319 học viên
Trở thành bậc thầy MICROSOFT WORD trong 4 giờ
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 47 bài
Đánh giá:
289 học viên
Tự động hoá EXCEL để gia tăng 300% hiệu suất công việc với VBA*
Giảng viên: Ths. Nguyễn Đức Thanh
Số lượng: 100 bài
Đánh giá:
169 học viên