Tuyển tập những câu hỏi phỏng vấn Front End thường gặp nhất

Mục lục:

Front End developer là vị trí đảm nhiệm việc xây dựng về giao diện cho người dùng. Do đó, việc lựa chọn câu hỏi phỏng vấn Front End cũng rất được các doanh nghiệp, công ty công nghệ quan tâm. Vậy, nếu bạn đang chuẩn bị có một buổi phỏng vấn liên quan đến vị trí Front End sắp tới, hãy cùng TopCV.vn tham khảo ngay bộ câu hỏi phỏng vấn dưới đây.

Để có thể vượt qua được buổi phỏng vấn, bạn sẽ cần chuẩn bị những nền tảng kiến thức về Front End. Hầu hết các câu hỏi phỏng vấn Front End sẽ xoay quanh những kiến thức nền tảng này. Ví dụ như:

  • Có hiểu biết về JavaScript, công cụ phân tích mã tĩnh.
  • Có kiến thức về các frameworks, những thư viện thường sử dụng cho JavaScript như React, Vue.js,…
  • có kiến thức và nắm vững cách sử dụng, vận dụng HTML5, CSS. Khả năng viết HTML có ngữ nghĩa chính xác. Triển khai được các pixel trong thiết kế hoàn hảo thành CSS, thiết kế được responsive.
  • Hiểu về trình duyệt, có kiến thức thực tế về các loại trình duyệt như cách hoạt động, gỡ lỗi code,…
  • Có khả năng tiếng anh tốt bởi bạn sẽ phải làm việc với ngoại ngữ này khá nhiều. Một số doanh nghiệp công nghệ nước ngoài cũng có thể yêu cầu bạn phải gửi CV bằng tiếng anh, phỏng vấn bằng tiếng anh.
  • Một số kiến thức khác: Có kinh nghiệm kiểm thử, từng làm việc với GIT repo, có kinh nghiệm thực tế với các API.

Câu hỏi phỏng vấn Front End về chuyên môn

Hầu hết, các câu hỏi phỏng vấn Front End về chuyên môn sẽ liên quan chính đến CSS, HTML, JavaScript,… Ví dụ như một số câu hỏi như sau:

Câu 1: Câu hỏi về CSS

Những câu hỏi liên quan đến CSS có thể gồm như:

Câu 1: Khái niệm về CSS là gì? – Là một ngôn ngữ tạo kiểu được sử dụng chung với HTML. Viết tắt của cụm Cascading Style Sheet.

Câu 2: Khái niệm về CSS Framework là gì? – Là một bảng định kiểu CSS sẵn sàng cho các developer hoặc thiết kế website sử dụng.

Câu 3: Làm thế nào để tích hợp CSS vào HTML? – Thực hiện theo 1 trong 3 cách gồm tích hợp kiểu, tích hợp style hoặc viết CSS trong tập tin riêng biệt, sau đó thêm vào trang HTML.

Câu 4: BEM là gì? Vì sao cần dùng BEM? – Là khái niệm viết tắt của Block, Element, Modifier. Sử dụng BEM với mục đích viết các khối CSS độc lập, sử dụng lại cho các dự án khác nhau.

Câu 5: Ưu – nhược điểm của External Style Sheets khi sử dụng là gì?

Câu 6: Khái niệm của Box Model trong CSS? Thuộc tính CSS nào thuộc Box Model?

Câu 7: Thiết kế responsive là gì? – Là thiết kế đáp ứng, cho phép các website thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Câu 8: Khái niệm của CSS Selector? – Là chuỗi xác định các phần tử. Những phần tử này của một khai báo cụ thể áp dụng.

Câu 9: Nêu khái niệm của Grid system?

Câu 10: Phân biệt “resetting” và “normalizing”?

Câu 11: Nêu Mục đích của z-index?

Câu 12: Giải thích về CSS sprite, cách triển khai?

Câu hỏi 2: Câu hỏi về HTML

Những câu hỏi về HTML có thể bao gồm:

Câu 13: Khái niệm của doctype trong HTML? – Là khai báo kiểu tài liệu, dòng mã đầu tiên được yêu cầu trong các tài liệu của XHTML hoặc HTML.

Câu 14: Khái niệm thuộc tính data-? – Là thuộc tính cho phép lưu trữ thêm thông tin hoặc dữ liệu trong DOM.

Câu 15: Cách tạo public key trong HTML như thế nào?

Câu 16: Có thể đáp ứng 1 trong nhiều ngôn ngữ trong HTML không? Làm sao để đáp ứng?

Câu 17: Khái niệm của HTML semantic?

Câu 18: Phân biệt giữa thẻ và thuộc tính? Khái niệm DOM?

Câu 19: Bạn hiểu thế nào về Web Accessibility (khả năng truy cập web)?

Câu 20: Phân biệt 2 phần tử block và inline?

Câu 21: Nêu sự hiểu biết của bạn về HTML5?

Câu 22: Mô tả cấu trúc bố cục HTML?

Câu hỏi 3: Câu hỏi về JavaScript

Những câu hỏi phỏng vấn Front End về ngôn ngữ JavaScript ví dụ như:

Câu 23: Nêu những hiểu biết của bạn về event delegation?

Câu 24: “This” hoạt động như thế nào trong JavaScript?

Câu 25: Khác biệt của native objects và host objects là gì?

Câu 26: Khi sử dụng Ajax có những ưu – nhược điểm nào?

Câu 27: Trong JavaScript, “use strict” là gì? Khi sử dụng có những khó khăn, thuận lợi gì?

Câu 28: Cách kiểm tra một biến là một số trong JavaScript?

Câu 29: Giải thích về khái niệm của các thuật ngữ sau: Closure, CoffeeScript, Hoisting?

Những câu hỏi phỏng vấn Front End khác

Bên cạnh những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật ở trên, những câu hỏi phỏng vấn Front End liên quan đến hành vi, tình huống, thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng. Ví dụ như:

Những câu hỏi hành vi:

Câu 30: Mô tả ngắn gọn về website, ứng dụng website mà bạn đã làm việc? Bạn phụ trách bước nào trong đó?

Câu 31: Khi gặp phải các phản ứng từ stakeholder ở một dự án, bạn xử lý như thế nào?

Câu 32: Bạn đã từng thực hiện dự án website nào mà theo bạn có nhiều khó khăn nhất chưa?

Câu hỏi tình huống, thông tin cá nhân:

Câu 33: Hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân bạn?

Câu 34: Lý do bạn chọn và gắn bó với công việc Front End là gì?

Câu 35: Bạn đã từng tham gia dự án nào với vai trò Front End?

Câu 36: Theo bạn, những tố chất, yêu cầu nào cần có để trở thành Front End?

Câu 37: Lý do bạn xin nghỉ ở công ty cũ là gì? Tại sao bạn lại lựa chọn công ty chúng tôi?

Câu 38: Bạn mong muốn gì ở mức lương và môi trường làm việc mới?

Trên đây là những câu hỏi phỏng vấn Front End mà bạn có thể gặp. Tuy vậy, với giới hạn trong bài viết, đây không phải là tất cả những câu hỏi đó. Vì vậy, bạn sẽ cần tham khảo thêm các tài liệu chuyên môn về Front End để chuẩn bị tốt hơn cho buổi phỏng vấn sắp tới.

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.