TopCV Profile

Trang cá nhân online

Giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp. Đây là cách tốt nhất để bạn có thể giới thiệu với mọi người mình là ai, đã làm gì và những thành tích nổi bật của bạn.

Sử dụng TopCV Profile sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong mắt nhà tuyển dụng và cộng đồng người dùng TopCV, điều mà các bản mẫu CV không thể làm tốt được.

TopCV Profile sẽ cho bạn biết
Những Nhà tuyển dụng nào đã xem hoặc đang tìm kiếm bạn
Xây dựng hình ảnh cá nhân cho riêng bạn và tìm hiểu thông tin công khai của những người dùng khác
Khám phá mạng lưới những người làm cùng ngành nghề, địa phương, hoặc đang làm ở những công ty bạn quan tâm