Sự kiện - Hội thảo - Cuộc thi nổi bật

Xoay quanh các chủ đề liên quan đến kỹ năng, học tập, giúp các bạn trẻ
đặc biệt là sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội để phát triển bản thân tốt nhất

Ngày Hội "Hướng Nghiệp Chuyên Sâu Cùng TopCV"
Sự kiện
Hà Nội
Hạn chót 25/11/2017
ĐÊM PHỤNG SỰ - Soirée Une planète volontaire
Sự kiện
Hồ Chí Minh
Hạn chót 22/10/2017
Triển lãm tranh màu nước Quốc tế lần thứ 2
Sự kiện
Hà Nội
Hạn chót 23/10/2017
Hòa Nhạc Đương Đại: Tấm Gương Ký Ức
Sự kiện
Hà Nội
Hạn chót 24/10/2017
Craft village tour & Ikat workshop/ Nhuộm và dệt Ikat
Khác
Nghệ An
Hạn chót 27/10/2017