Sự kiện - Hội thảo - Cuộc thi nổi bật

Xoay quanh các chủ đề liên quan đến kỹ năng, học tập, giúp các bạn trẻ
đặc biệt là sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội để phát triển bản thân tốt nhất

Hết hạn tham gia
Workshop: Giải Pháp Về Typography Và Layout Trong Thiết Kế Thương Hiệu 2018
Sự Kiện Sách Book Addicts 2018 (Miễn Phí Tham Dự)
Sự kiện
Hà Nội
Hạn chót 31/07/2018
Nếu Tôi Biết Khi Còn 20
Talkshow
Hồ Chí Minh
Hạn chót 10/08/2018
KICK-OFF TO FUTURE 2018
Cuộc thi
Toàn Quốc
Hạn chót 25/08/2018
Trại Hè Tiếng Anh TOUCH – “INTO THE WILD”
Khác
Hồ Chí Minh
Hạn chót 29/07/2018