Chọn tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Giám Đốc Kinh Doanh

20 việc phù hợp

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Đông Bắc 2

Khu vực: Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 4 tuần trước

Giám Đốc Kinh Doanh Tại Vùng Đông Bắc 2

Khu vực: Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 4 tuần trước

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Tại Vùng Đông Bắc 1

Khu vực: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 1 tháng trước