Dành cho ứng viên

Dành cho nhà tuyển dụng

Công cụ tính lương Gross sang Net và ngược lại [Chuẩn 2024]

{{ stringLuongCoSo }}

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng {{ stringNew }}

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với nguời nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc (Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14)

Lương cơ sở:

{{ formatNumber(salaryOptionData.luongCoSo) }}đ

Giảm trừ gia cảnh bản thân:

{{ formatNumber(salaryOptionData.giamTruGiaCanhBanThan) }}đ

Người phụ thuộc:

{{ formatNumber(salaryOptionData.giamTruNguoiPhuThuoc) }}đ
(VNĐ)
(Người)
(VNĐ)

Vùng: (Giải thích)

Kết quả
Lương Gross Bảo hiểm Thuế TNCN Lương Net
{{ formatNumber(salaryData.luongGross) }} - {{ formatNumber(salaryData.tongChiPhiBaoHiem) }} - {{ formatNumber(salaryData.thueThuNhapCaNhan) }} {{ formatNumber(salaryData.luongNet) }}
Nếu bạn thấy hữu ích, hãy like Fanpage TopCV để ủng hộ chúng tôi

Diễn giải chi tiết (VNĐ)

Lương GROSS {{ formatNumber(salaryData.luongGross) }}
Bảo hiểm xã hội (8%) - {{ formatNumber(salaryData.baoHiemXaHoi) }}
Bảo hiểm y tế (1.5%) - {{ formatNumber(salaryData.baoHiemYTe) }}
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) - {{ formatNumber(salaryData.baoHiemThatNghiep) }}
Thu nhập trước thuế {{ formatNumber(salaryData.thuNhapTruocThue) }}
Giảm trừ gia cảnh bản thân - {{ formatNumber(salaryData.giamTruGiaCanh) }}
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc - {{ formatNumber(salaryData.giamTruNguoiPhuThuoc) }}
Thu nhập chịu thuế {{ formatNumber(salaryData.thuNhapChiuThue) }}
Thuế thu nhập cá nhân(*) - {{ formatNumber(salaryData.thueThuNhapCaNhan) }}
Lương NET
(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân.)
{{ formatNumber(salaryData.luongNet) }}

(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VNĐ)

Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VNĐ 5% {{ formatNumber(salaryData.thue_0_5) }}
Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ 10% {{ formatNumber(salaryData.thue_5_10) }}
Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ 15% {{ formatNumber(salaryData.thue_10_18) }}
Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ 20% {{ formatNumber(salaryData.thue_18_32) }}
Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ 25% {{ formatNumber(salaryData.thue_32_52) }}
Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ 30% {{ formatNumber(salaryData.thue_52_80) }}
Trên 80 triệu VNĐ 35% {{ formatNumber(salaryData.thue_tren_80) }}

Người sử dụng lao động trả (VNĐ)

Lương GROSS {{ formatNumber(salaryData.luongGross) }}
Bảo hiểm xã hội (17%) {{ formatNumber(salaryData.baoHiemXaHoiDoanhNghiepDong) }}
Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp (0.5%) {{ formatNumber(salaryData.baoHiemTaiNanLaoDongDoanhNghiepDong) }}
Bảo hiểm y tế (3%) {{ formatNumber(salaryData.baoHiemYTeDoanhNghiepDong) }}
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) {{ formatNumber(salaryData.baoHiemThatNghiepDoanhNghiepDong) }}
Tổng cộng {{ formatNumber(salaryData.tongChiPhiDoanhNghiepPhaiTra) }}

Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Lương Gross là tổng số tiền mà người lao động nhận được trước khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm, phụ cấp và các chi phí khác. Đây là số tiền thường được đưa ra khi đàm phán về mức lương và được thông báo trong hợp đồng lao động.

Lương Net là lương thực nhận của người lao động sau khi đã trừ hết các khoản bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân và các chi phí khấu trừ khác. Lương Net sẽ thấp hơn lương Gross do phải trừ đi các khoản thuế phí.

Lương Gross = Lương cơ bản + Thưởng + Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản chi phí khác

Lương Net = Tổng thu nhập - (Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản khấu trừ khác)

Sau khi trừ đi các khoản phí và thuế trên lương Gross, ta sẽ thu được số tiền lương Net. Công thức chung để tính lương Gross sang Net là:


Lương Net = Lương Gross - (Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản khấu trừ khác)

Để quy đổi lương Net sang lương Gross, ta cần tính toán lại các khoản phí và thuế đã bị trừ đi từ lương Gross. Công thức quy đổi từ lương Net sang lương Gross như sau:


Lương Gross = Lương Net + Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản chi phí khác

Không, lương Net không bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN sẽ được trừ trực tiếp từ mức lương Gross, không được tính vào lương Net.

Bạn nên deal lương Gross để nắm rõ về các khoản phải đóng hàng tháng như: BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN và quỹ công đoàn (nếu có). Tuy nhiên cũng cần hiểu rằng, dù bạn đàm phán với nhà tuyển dụng bằng loại lương nào thì nhà tuyển dụng cũng sẽ tính toán để số tiền phải trả cho bạn tương đương nhau.

Thông báo mới nhất

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2024 là 2,340,000 đồng/tháng.

Trong đó, mức lương cơ sở được sử dụng làm căn cứ:

 • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
 • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
 • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, từ ngày 01/07/2024, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh như sau:

 • Vùng I: Từ 4,680,000 đồng/tháng lên 4,960,000 đồng/tháng;
 • Vùng II: Từ 4,160,000 đồng/tháng lên 4,410,000 đồng/tháng;
 • Vùng III: Từ 3,640,000 đồng/tháng lên 3,860,000 đồng/tháng;
 • Vùng IV: Từ 3,250,000 đồng/tháng lên 3,450,000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng theo giờ cũng được điều chỉnh tương ứng, cụ thể:

 • Vùng I: Từ 22,500 đồng/giờ lên 23,800 đồng/giờ;
 • Vùng II: Từ 20,000 đồng/giờ lên 21,200 đồng/giờ;
 • Vùng III: Từ 17,500 đồng/giờ lên 18,600 đồng/giờ;
 • Vùng IV từ 15,600 đồng/giờ lên 16,600 đồng/giờ.

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được điều chỉnh, bấm vào đây để xem chi tiết địa bàn áp dụng.

Cách tính lương Gross và lương Net

Lương Net và lương Gross đều là mức lương được thỏa thuận giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, lương Net và lương Gross có khác biệt tương đối lớn. Vậy lương Gross là gì, lương Net là gì? Mối quan hệ giữa lương Gross và lương Net là gì? TopCV sẽ giải đáp dưới đây.

Lương Gross (hay còn gọi là lương gộp/lương trước thuế) là tổng thu nhập của người lao động, bao gồm cả thuế, các khoản đóng bảo hiểm (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp), và các phụ cấp khác. Mức lương thực nhận của bạn thường sẽ thấp hơn mức này vì bạn phải trích ra một phần để đóng bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Công thức tính lương Gross như sau:

Lương Gross = Lương cơ bản + Thưởng + Các khoản chi phí khác

Ví dụ: Nếu lương cơ bản của một nhân viên là 10 triệu đồng/tháng, anh ta được hưởng thêm phụ cấp tiền cơm 1 triệu đồng và khoản tiền thưởng 3 triệu đồng, lương Gross của anh ta sẽ là:

Lương Gross = 10,000,000 + 1,000,000 + 3,000,000 = 14,000,000 đồng/tháng

Lương Net (hay còn gọi là lương ròng/lương sau thuế) là số tiền người lao động thực nhận sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, và các khoản khác (nếu có). Khi đàm phán lương, nếu bạn muốn biết chính xác số tiền thực lĩnh thì có thể deal lương Net thay vì Gross. Vậy lương Net có bao gồm thuế thu nhập cá nhân không? Thực tế thì lương Net sẽ không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Công thức tính lương Net như sau:

Lương Net = Tổng thu nhập - (Thuế TNCN + BHXH + BHYT + BHTN + Các khoản khấu trừ khác)

Để chuyển lương Gross sang Net hoặc quy đổi lương Net sang Gross online, bạn hãy nhập mức lương Gross hoặc lương Net của bản thân tại công cụ tính lương Net và Gross của TopCV phía trên để được tính toán chi tiết. Công cụ sẽ tự động tính lương Gross từ lương Net hoặc ngược lại, bạn sẽ biết rõ mức lương mình sẽ nhận được.

Diễn giải quan hệ giữa lương Gross và lương Net bằng công thức:

LƯƠNG GROSS = LƯƠNG NET + BHXH + BHYT + BHTN + THUẾ TNCN + CHI PHÍ KHÁC

Lương Gross hay lương Net có lợi hơn cho người lao động?

Thoạt nhìn, có thể bạn cho rằng lương Net có lợi hơn vì đó là số tiền bạn thực nhận, còn lương Gross thì bạn có cảm giác bị mất đi một khoản khi nhận lương.

Tuy nhiên trên thực tế, dù bạn quy đổi lương Net sang Gross - hay từ Gross sang Net, thì số tiền bạn nhận được cũng không thay đổi. Dù bạn đàm phán với nhà tuyển dụng bằng cách nào thì nhà tuyển dụng cũng sẽ tính toán để chi phí phải trả cho bạn nằm trong một khoảng nhất định.

Ví dụ: Mức lương Gross là 15,000,000 VND sẽ tương đương với mức lương Net 13,303,750 VND trong trường hợp đóng bảo hiểm trên lương chính thức.

Vậy nên khi nhà tuyển dụng quyết định trả bạn mức lương Gross là 15,000,000 VND, nếu bạn đàm phán mức lương Net thì lương của bạn sẽ là 13,303,750 VND và ngược lại.

Về cơ bản lương bạn nhận được vẫn không đổi dù bạn đàm phán lương Net hay Gross. Theo quy định mới nhất (Từ 01/07/2024)

Tuy nhiên nếu tinh ý, bạn sẽ thấy rằng khi sử dụng lương Gross mức lương bạn nhận được sẽ minh bạch hơn. Với mức lương Gross bạn sẽ chủ động tính toán được mức lương Net của mình và biết được các khoản bảo hiểm, thuế mà công ty đóng cho bạn, nguợc lại với lương Net có thể bạn sẽ không biết được mức bảo hiểm công ty đóng cho mình là bao nhiêu.

Ví dụ: Mức lương Net là 13,500,000 VND
 • Trường hợp đóng bảo hiểm trên mức lương chính thức lương Gross sẽ là 15,230,815 VND
 • Trường hợp đóng bảo hiểm ở mức 5,000,000 VND lương Gross sẽ là 14,156,579 VND
Như ví dụ trên, bạn có thể thấy cùng một mức lương Net nhưng với mức đóng bảo hiểm khác nhau mức lương Gross bạn nhận được chênh nhau khá nhiều, lương Gross sẽ thể hiện chính xác quyền lợi bạn nhận được hơn là lương Net.
Theo quy định mới nhất (Từ 01/07/2024)

Vậy nên, nếu có thể bạn hãy đàm phán với nhà tuyển dụng bằng luơng Gross, còn nếu nhà tuyển dụng và bạn làm việc với nhau trên lương Net thì bạn có thể hỏi rõ về mức đóng bảo hiểm mà công ty đóng cho bạn để nắm được chính xác hơn quyền lợi của mình.

Việc nắm rõ các thông tin liên quan đến lương Gross và Net đảm bảo người lao động có thể chủ động deal lương và tính toán số lương nhận được vào mỗi kỳ lương. Hãy sử dụng công cụ tính lương Gross - Net của TopCV để dễ dàng quy đổi lương Gross sang Net và lương Net sang Gross nhé!

Công cụ tính lương Net sang Gross, Gross sang Net chuẩn 2024 trên TopCV

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.

customer Trung tâm hỗ trợ ứng viên
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Ms. Hương Nguyễn
TopCV thường phản hồi trong vòng 24h
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Ms. Hương Nguyễn

Hỗ trợ trực tuyến

customer

Liên hệ

TopCV cam kết sẽ xử lý các vấn đề của bạn trong vòng tối đa 24h.

Tổng đài: (024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Trong trường hợp không liên lạc được, vui lòng gửi hỗ trợ tới email: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Họ tên *
Email *
Số điện thoại *
Vấn đề cần hỗ trợ *
Gói dịch vụ *
Mô tả vấn đề cần hỗ trợ *

Gửi yêu cầu thành công

TopCV sẽ gửi phản hồi qua email bạn đã nhập trong vòng tối đa 24h.

Liên hệ hotline nếu sau 24h bạn chưa nhận được phản hồi qua email:
(024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Hoặc email trực tiếp cho TopCV tại địa chỉ: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!