Chọn tìm kiếm nâng cao

Chuyên gia Kiểm toán

405 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

1. Tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện cơ chế hoạt động của Khối Kiểm toán nội bộ; Cải thiện thực tiễn kiểm toán
- Tham gia, đóng góp ý kiến với BLĐ Khối về việc xây dựng, triển khai Chiến lược hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, nền tảng công nghệ thông tin, điều kiện cơ sở hạ tầng, Quy chế, chính sách và quy trình Kiểm toán nội bộ của Kiểm toán nội bộ (theo từng thời kỳ), nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán.
- Thông qua việc thực hiện hoạt động kiểm toán, đảm bảo tính đầy đủ, hiệu quả và liên tục cải thiện chức năng KSNB, các quy trình điều hành và quản lý rủi ro trong nội bộ ngân hàng, đồng thời phối hợp với các bên liên quan, tư vấn cho các đơn vị kinh doanh về việc xây dựng/cải thiện hệ thống KSNB.
- Trực tiếp báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác KTNB lên Trưởng phòng KTNB hoặc lên BKS và HĐQT theo sự ủy quyền của Trưởng phòng KTNB.
- Định kỳ hàng quý tham gia báo cáo, trao đổi tại các cuộc họp Khối KTNB nhằm cập nhật tình hình hoạt động và các rủi ro chính của Ngân hàng, hoạt động của Khối KTNB và tiếp nhận các định hướng, chỉ đạo thực hiện tới toàn thể nhân viên.
- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc thiết lập hệ thống KPIs hàng năm phù hợp để đánh giá chất lượng công việc cho nhân viên định kỳ 6 tháng và hằng năm
2. Công tác lập Kế hoạch Kiểm toán và Ngân sách hàng năm: Theo sự phân công của Trưởng phòng KTNB:
- Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm.
- Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch KTNB và các hoạt động khác của Khối KTNB theo quy định của Ngân hàng.
- Đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm cho từng cuộc kiểm toán.
- Định kỳ tham gia việc rà soát, đánh giá lại các rủi ro và đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có).
3. Thực hiện kiểm toán trong năm (theo phân công từ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ)
- Làm Trưởng đoàn cho các cuộc kiểm toán quy mô lớn và rất lớn đối với các cuộc kiểm toán tín dụng KH doanh nghiệp và KH doanh nghiệp lớn/ các cuộc kiểm toán khác được phân công hoặc là thành viên đoàn kiểm toán theo sự phân công công việc của Trưởng phòng Kiểm toán/ hoặc theo sự sắp xếp nhân sự của Khối.
- Đảm bảo từng cuộc kiểm toán được lập kế hoạch, giám sát hợp lý, áp dụng các phương pháp kiểm toán phù hợp, hiệu quả, bao trùm tất cả các rủi ro trọng yếu của đơn vị được kiểm toán, tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán (trong và ngoài Khối KTNB) trong suốt quá trình kiểm toán khi cần thiết để đảm bảo xác định phạm vi kiểm toán, việc đánh giá rủi ro phát hiện và đối tượng kiểm toán một cách thận trọng, phù hợp.
- Đảm bảo kiểm soát chất lượng của các cuộc kiểm toán thông qua việc rà soát và phê duyệt các tài liệu lập kế hoạch kiểm toán trước khi thực hiện kiểm toán tại thực địa, giám sát công việc trong suốt thời gian thực địa và quá trình báo cáo kết quả kiểm toán.
- Đảm bảo công việc và kết quả kiểm toán được ghi chép và lưu trữ đúng quy định.
- Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các thành viên trong đoàn kiểm toán giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công việc.
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát đoàn kiểm toán để đảm bảo nhận biết rõ tình hình, đặc biệt hỗ trợ Ban lãnh đạo đơn vị kiểm toán (khi cần thiết) nhận diện những diễn biến bất thường và thay đổi trong quá trình thực hiện kiểm toán.
- Lập kế hoạch và giám sát các nhiệm vụ điều tra đặc biệt do BKS/BLĐ Khối yêu cầu phù hợp và phân bổ nhiệm vụ cho các nhóm kiểm toán phù hợp.
- Thực hiện việc cập nhật, trao đổi trực tiếp, báo cáo BLĐ Khối /BKS về các vấn đề phát sinh trọng yếu trong suốt quá trình kiểm toán."
4. Tổ chức thực hiện theo dõi khắc phục phát hiện kiểm toán
- Tham gia, hỗ trợ GSTX theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán, phối hợp với các đơn vị trong ngân hàng đảm bảo các phát hiện đều được thực hiện khắc phục một cách triệt để, không trì hoãn.
5. Tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ trong việc quản lý và phát triển nguồn lực kiểm toán
- Tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng/Hoàn thiện Khung năng lực và lộ trình công danh của KTV, kế hoạch đào tạo hàng năm.
- Tham gia thực hiện các chương trình đào tạo, chía sẻ kinh nghiệm chuyên môn.
- Tham gia công tác tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân sự có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn phù hợp nhằm đảm bảo có thể thảo luận các vấn đề phức tạp với đơn vị kiểm toán và thỏa mãn các yêu cầu về chuyên môn quy định tại các chính sách, quy trình của KTNB.
- Hỗ trợ Trưởng phòng KTNB và Ban lãnh đạo Khối trong việc đề xuất điều chỉnh các chính sách về nhân sự (quy trình tuyển dụng, lương, v.v.) các chương trình thưởng/khuyến khích, quy trình đánh giá/quản lý kết quả và các chương trình đào tạo huấn luyện đáp ứng nhu cầu của toàn bộ nhân viên KTNB.
- Giám sát và quản lý kết quả thực hiện của nhân viên tham gia các cuộc kiểm toán được phân công:
6. Quản lý, giám sát hoạt động của Phòng
- Hỗ trợ Trưởng phòng KTNB trong việc giám sát và quản lý kết quả thực hiện và các chỉ tiêu của nhân viên và của toàn Phòng để bảo đảm đáp ứng mục tiêu hoạt động của Khối
- Tham gia đánh giá kết quả công việc của nhân viên, giám sát quy trình đánh giá hiệu quả làm việc của Phòng.
- Hỗ trợ Trưởng Phòng phát triển, đào tạo nhân sự của Phòng đảm bảo số lượng, chất lượng cho hoạt động kiểm toán của Phòng và sự phát triển chung của Khối KTNB theo mục tiêu từng năm của Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo Khối.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kiểm toán."
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng Kiểm toán.

Yêu cầu ứng viên

- Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, trong đó có ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm đã làm tái thẩm định phân khúc khách hàng lớn tại các ngân hàng hoặc tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ của các NHTM chuyên về phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn.
- Đã có kinh nghiệm quản lý, từ cấp phó phòng trở lên là 1 lợi thế.
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, ngoại hình khá
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, cẩn thận
- Có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, ý thức chấp hành pháp luật
- Có sức khoẻ tốt; nhiệt huyết, yêu thích và có trách nhiệm đối với công việc; chịu áp lực công việc
- Có thể làm việc độc lập, cần ít sự hướng dẫn trực tiếp từ lãnh đạo và các nhân sự có chức danh cao hơn.

Quyền lợi được hưởng

- Thu nhập cạnh tranh, Lương theo thỏa thuận 

- Thưởng tháng 13 (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Thưởng năng suất (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Thưởng các ngày lễ, Tết ( theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Được hưởng vay ưu đãi dành cho CBNV có kết quả làm việc được đánh giá từ hoàn thành trở lên ( theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

- Ngày phép: 16 -18 ngày/năm

- Bảo hiểm: Bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm riêng cho cá nhân

- Quyền lợi về đào tạo: hàng tháng/quý học viện đào tạo ngân hàng gửi danh sách khóa học cho CBNV tự chọn, tự đăng ký theo yêu cầu của vị trí và công việc

- Phụ cấp ăn trưa 35.000/ngày


Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hà Nội

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề

Công ty PHỤ TÙNG Ô TÔ TRƯỜNG THÀNH được thành lập vào tháng 7 năm 2013. Là công ty chuyên bán các loại phụ tùng ô tô như Honda, Ford, Toyota, Mazda,…Từ một công ty trẻ nhưng với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng đến nay công ty chúng tôi đã vươn mình trở thành một công ty chuyên cung cấp về linh kiện, phụ tùng ô tô uy tín trên thị trường, với doanh số bán hàng không ngừng tăng trưởng.

Năng lực

Có đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, am hiểu đến từng chi tiết sản phẩm, phục vụ tận tình chu đáo, đảm bảo độ chính xác cao trong từng mặt hàng xuất đi. Khách hàng đến với chúng tôi không thể không hài lòng.

Triết lý của công ty

Khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chính sách "khách hàng là trung tâm" chỉ lối dẫn đường cho mọi hoạt động của công ty. Chúng tôi lắng nghe, phân tích và thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng và áp dụng kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy của mình để giải quyết tối ưu những nhu cầu đó, giúp chủ doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Mỗi khách hàng là một viên gạch xây lên giá trị của công ty.

Mục tiêu

Giá cả cạnh tranh, chất lượng ổn định, mẫu mã đa dạng. Phục vụ tận tình, chu đáo, chính xác, kịp thời, nhân viên có hiểu biết chuyên sâu, làm việc chuyên nghiệp

Định hướng công ty

Giữ vững và ngày càng tăng tốc độ phát triển trên mọi chỉ tiêu: doanh số, nhân lực, giá trị thương hiệu, số lượng sản phẩm. Phát huy và nâng cao thế mạnh sẵn có của công ty về mua bán phụ tùng chính hãng lên một tầm cao mới để đáp ứng với những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

Địa chỉ liên lạc


LIÊN HỆ

Trụ sở công ty: 405 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Website: http://truongthanhauto.vn/gioi-thieu/doi-net-ve-cong-ty-102

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh