Chọn tìm kiếm nâng cao

Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Long An
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

1. Tham mưu trong công tác xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh:

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng định hướng phát triển kinh doanh tại địa phương đảm bảo theo định hướng chung của Ngân hàng.

- Đánh giá về tình hình thị trường và tình hình hoạt động Ngân hàng các mảng huy động, sản phẩm dịch vụ cá nhân, bảo hiểm, dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, kinh doanh ngoại hối, kiều hối, Thẻ và Ngân hàng điện tử và các dịch vụ khác trên địa bàn để tham mưu cho Ban Giám đốc Chi nhánh trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác thị trường.

2. Quản lý công tác bán hàng tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc theo chỉ tiêu kinh doanh được giao:

- Triển khai trực tiếp và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh mảng huy động và dịch vụ cá nhân, dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, kinh doanh ngoại hối, kiều hối,... được giao theo đúng quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

- Duy trì, nâng cao mối quan hệ với nguồn khách hàng cá nhân hiện hữu đồng thời phát triển khách hàng cá nhân mới để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao trong từng thời kỳ.

- Tổ chức khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng liên quan đến Bảo hiểm, Thẻ và Ngân hàng điện tử (ưu tiên khai thác, tiếp thị các khách hàng hiện hữu - các khách hàng đã có mã CIF tại SCB).

- Quản lý việc thực hiện nghiệp vụ cho vay chứng minh năng lực tài chính đối với KHCN (theo phân công của Giám đốc Chi nhánh) đảm bảo theo quy trình, quy định.

- Tổ chức khai thác, tiếp nhận nhu cầu mở thẻ tín dụng, thu thập hồ sơ, thẩm định cấp thẻ tín dụng theo các quy trình, quy định có liên quan.

- Đánh giá hiệu quả mang lại cho Ngân hàng của từng khách hàng trong từng thời kỳ sau quá trình khách hàng giao dịch với Ngân hàng.

- Quản lý, theo dõi việc phát hành thẻ tín dụng liên quan đến KHCN theo quy định, quy trình có liên quan.

3. Quản lý các nghiệp vụ Kế toán Giao dịch:

- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá: mở hợp đồng, mở sổ, chi lãi, tất toán tài khoản và các yêu cầu khác có liên quan của khách hàng.

- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền gửi thanh toán và các dịch vụ khác liên quan đến tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.

- Quản lý việc thực hiện công tác tác nghiệp liên quan đến việc sử dụng thẻ của Khách hàng: thanh toán, thu phí, thu lãi,…

- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến các giao dịch chuyển tiền, chi trả kiều hối, giao dịch chuyển tiền thanh toán quốc tế, …

- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ tiền mặt, séc và thanh toán các loại thẻ quốc tế.

- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến cho vay cầm cố Sổ/Thẻ Tiết kiệm/Giấy tờ có giá/Số dư tài khoản tiền gửi KHCN mở tại Ngân hàng...(trừ cho vay bảo đảm bằng số dư tài khoản tiền gửi đối với KHDN).

- Quản lý việc thực hiện các nghiệp vụ mua bán vàng, ngoại tệ theo quy định.

- Quản lý các loại tài khoản tiền gửi, tiền vay, ngoại bảng,… của khách hàng.

- Quản lý việc thực hiện kiểm tra liệt kê giao dịch cuối ngày, đối chiếu bảng liệt kê giao dịch với các chứng từ giao dịch trong ngày.

- Quản lý việc hạch toán thu chi tiền mặt, ngoại tệ, vàng ..., nhập – xuất ngoại bảng tài sản bảo đảm (đối với nghiệp vụ cho vay cầm cố Sổ/Thẻ Tiết kiệm), tài sản quý, giấy tờ có giá … theo các quy trình, quy định có liên quan.

- Tổ chức thực hiện việc tạm ứng, quản lý và theo dõi các ấn chỉ quan trọng theo quy định của Ngân hàng.

- Quản lý và theo dõi các ấn phẩm thường theo quy định của Ngân hàng.

- Quản lý việc theo dõi, cập nhật các sản phẩm huy động mới, các dịch vụ mới, cập nhật thay đổi lãi suất, tỷ giá kịp thời ngay trong ngày phục vụ cho công tác hạch toán các nghiệp vụ.

4. Quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và hỗ trợ Quản lý chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trực thuộc.

- Cập nhật và tổ chức thực hiện các Chính sách, Quy chế, Quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định của SCB

- Nghiên cứu đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, kiểm tra, đánh giá, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện chất lượng dịch vụ của tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc

5. Quản lý công tác chăm sóc KHCN:

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo chủ trương và định hướng, chính sách của Ngân hàng.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Chi nhánh và Phòng có chức năng liên quan tại Hội sở trong việc đưa ra các chính sách thích hợp để giữ chân và phát triển khách hàng tại Đơn vị và của Ngân hàng.

- Quản lý công tác thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và của Ngân hàng.

- Tổ chức thực hiện việc thu thập, tiếp nhận, phối hợp xử lý và phản hồi thông tin về các đóng góp, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

- Tổ chức, triển khai, hướng dẫn các Đơn vị trực thuộc về các chính sách, các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

6. Quản lý công tác phục vụ giao dịch tại quầy đối với KHDN.

7. Công việc khác:

- Thực hiện đào tạo/hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân sự phụ trách mảng DVKH tại các Phòng Giao dịch

trực thuộc.

- Quản lý việc thực hiện báo cáo cho toàn Chi nhánh về các công việc liên quan với nhiệm vụ được phân công đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng.

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan.

8. Thực hiện mục tiêu của Phòng và quản lý Nhân viên trong Phòng:

- Lập kế hoạch và tổ chức nguồn nhân lực của Phòng Dịch vụ khách hàng.

- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của phòng được giao quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu.

- Thực hiện công tác phát triển sự nghiệp Nhân viên, quy hoạch cán bộ thuộc Phòng.

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV.

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn có liên quan.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Phòng Dịch vụ khách hàng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh.

Yêu cầu ứng viên

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh ...

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 02 năm làm việc ở các vị trí Phó Phòng Dịch vụ khách hàng CN hoặc vị trí tương đương.

Kiến thức:

- Có hiểu biết sâu về lĩnh vực Dịch vụ và chăm sóc khách hàng

Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng quản lý con người

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả

- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

- Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng

- Kỹ năng huấn luyện nhân viên

- Kỹ năng giải quyết xung đột/mâu thuẫn

- Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Quyền lợi được hưởng

Được làm việc trong top 5 Ngân hàng Việt có môi trường làm việc tốt nhất và top 5 Ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản lớn nhất

Phúc lợi nổi bật với phụ cấp lương đa dạng, các gói bảo hiểm cao cấp từ các đối tác độc quyền của SCB (Bảo Long, Luma Care, Manulife Việt Nam, Bảo Việt)

Hệ thống quản lý khách hàng chất lượng giúp hỗ trợ tối đa trải nghiệm với tập khách hàng mục tiêu

Chính sách lương thưởng dựa trên kết quả công việc và năng lực của mỗi cá nhân

Các chương trình đào tạo toàn diện với lộ trình thăng tiến thu hút và rõ ràng

Phụ cấp ngoài lương hấp dẫn

Các ưu đãi dịch vụ Ngân hàng dành riêng cho nhân viên của SCB

Được sắp xếp làm việc tại các địa điểm kinh doanh gần khu vực sinh sống

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


Vị trí Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Khách Hàng tuyển dụng bởi công ty Ngân Hàng TMCP Sài Gòn SCB tại Long An với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Dịch Vụ Khách Hàng tại Long An khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: Không giới hạn
Chức vụ: Trưởng/Phó phòng
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Long An

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh