Chọn tìm kiếm nâng cao

Key Account Manager - Hospital

Tầng 4&5, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2021

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

I. Purpose of Position/ Mục đích của công việc

1. Manage and monitor the activities and performance of the assigned team

Quản lý và giám sát các hoạt động và thành tích của nhóm được phân công

2. Coaching and developing the assigned Business Consultant Team

Huấn luyện và phát triển đội ngũ Tư vấn Kinh doanh được phân công

3. Report and support Regional Business Manager – Hospital to achieve objectives of Hospital channel

Báo cáo và hỗ trợ Quản lý kinh doanh Vùng - Bệnh viện để hoàn thành mục tiêu của kênh Bệnh viện

4. Build relationship with HCM Service of Health and HCM Social Security; key contact with the SoH and HSS to solve all issues which relate to the SoH, HSS and hospitals

Xây dựng mối quan hệ với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM; liên hệ chính với Sở y tế và bải hiệm xã hội VN để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến SoH, HSS và bệnh viện

5. Career development plan to direct report

Kế hoạch phát triển nghề nghiệp báo cáo trực tiếp

II. Responsibilities /Trách nhiệm

1. Manage and monitor the activities and performance of the assigned team/ Quản lý và giám sát các hoạt động và thành tích của nhóm được phân công

· Ensure the call plan of the assigned Team are highly productive

Đảm bảo lịch trình thăm viếng của nhóm được phân công đạt năng suất cao

· Spend 70% on field visit and coaching to Business Consultant employee

Lập kế hoạch sử dụng 70% thời gian trên địa bàn để huấn luyện nhân viên tư vấn kinh doanh

· Set up performance objectives per Business Consultant employee base on the Companies objectives and lead the team to achieve the assigned objectives

Thiết lập mục tiêu thành tích của nhân viên tư vấn kinh doanh dựa trên mục tiêu của công ty và lãnh đạo đạt được muc tiêu được giao

· Ensure the team accomplishment of related contracts with customers

Đảm bảo nhóm hoàn tất các hợp đồng liên quan đến các khách hàng

· Lead the team to conduct all related Client’s programs successfully.

Lãnh đạo nhóm thực hiện các chương trình hợp tác với nhà sản xuất thành công

2. Coaching and developing the assigned Business Consultant Team/ Huấn luyện và phát triển đội ngũ Tư vấn Kinh doanh

· Evaluate Business Consultant performance and give necessary training/ coaching to Business Consultant (product knowledge, customer care skills…) to improve and develop their skills and competencies

Đánh giá thành tích của nhân viên tư vấn kinh doanh và tham gia đào tạo/ huấn luyện cho nhân viên tư vấn kinh doanh (vd: kiến thức sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng…) cải thiện và phát triển các kỹ năng và năng lực cho nhân viên tư vấn kinh doanh

· Organize weekly, monthly meeting with Business Consultant to review market situation, identify problem to find proper solution

Tổ chức họp hàng tuần, hàng tháng với nhân viên tư vấn kinh doanh để cập nhật thông tin thị trường, và xác định các vấn đề tìm giải pháp thích hợp

· Up-date to Business Consultant all related information such as company policy, product knowledge, programs….

Cập nhật cho nhân viên tư vấn kinh doanh các thông tin liên quan như: chính sách của công ty,kiến thức sản phẩm,các chương trình….

3. Report and support Regional Business Manager - Hospital to achieve objectives of Hospital channel / Báo cáo và hỗ trợ Quản lý kinh doanh Vùng - Bệnh viện để hoàn thành mục tiêu của kênh Bệnh viện

· Accomplish and submit on time the scheduled as well as ad-hoc report related to team performance, customer feedback, market information, market survey, competitor…

Hoàn tất và thực hiện đúng lịch các kế hoạch,phụ lục hợp đồng, báo cáo liên quan đến thành tích nhóm, phản hồi của khách hàng, thông tin thị trường, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh…

· Manage and control the Team expense in the most efficiency

Quản lý và kiểm soát nhóm sử dụng chi phí đạt hiệu quả cao nhất

· New business development: new customers, new territory, new business opportunity. Regularly review and update customer database together with Business Consultant

Liên tục tìm kiếm và đề xuất cho sự phát triển kinh doanh mới như: Khách hàng mới, địa bàn mới, cơ hội kinh doanh mới. Thường xuyên cùng với nhân viên tư vấn kinh doanh xem xét và cập nhật thông tin khách hàng kịp thời và đầy đủ

· Conduct the customer events in assigned territories

Tổ chức các sự kiện của khách hàng trong địa bàn được giao

· Create, maintain and develop relationships with customers/ partners, internal departments

Sáng tạo, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng/ đối tác và đồng nghiệp

· Adherence the company policy on protection and confidential information/ data

Tuân thủ các chính sách công ty về bảo vệ thông tin bí mật/ dữ liệu

4. Career development plan to direct report/ Kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho báo cáo trực tiếp

· Coaching direct report via working daily and discover their capacity

Huấn luyện báo cáo trực tiếp thông qua làm việc hàng ngày và khám phá năng lực của họ

· Delivering to direct report extra task to learn and develop themselves

Giao báo cáo trực tiếp nhiệm vụ thêm để học hỏi và phát triển bản thân

· Working with HR to organize a training of skills to enhance capacity for his/ her

Làm việc với bộ phận nhân sự để tổ chức đào tạo các kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho họ

5. Build relationship with HCM Service of Health and HCM Social Security; key contact with the SoH and HSS to solve all issues which relate to the SoH, HSS and hospitals/ Xây dựng mối quan hệ với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM; liên hệ chính với Sở y tế và bải hiệm xã hội VN để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến SoH, HSS và bệnh viện

· Create, maintain and develop relationships with customers/ partners, internal departments

Sáng tạo, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng/ đối tác và đồng nghiệp

· Proactively work with the SoH and HSS to solve arising problems and satisfy customers

Chủ động làm việc với SYT và Bảo hiểm xã hội TPHCM để giải quyết các vấn đề phát sinh và làm hài lòng khách hàng

Yêu cầu ứng viên

 • Bachelor’s degree in Medicine / Pharmacy or equivalent degree Pharmaceutical market
 • At least 2-year experience in medical representative/ key account, especially for Pharmaceutical MNC company
 • Experienced in Women's healthcare or O&G category is an advantage.
 • Proactive, positive thinking and integrity
 • Good negotiation and approaching the marketing 
 • Good at English and computer skills

Quyền lợi được hưởng

 • Negotiable salary based on performance and experience.
 • Young and dynamic work environment.
 • Access to modest management and operation techniques.
 • A clear career path and promotion opportunities.
 • Welfare: travel, picnics, year-end bonus, incentive.
 • Other benefits according to Labor Law.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh