Chọn tìm kiếm nâng cao

Việc làm, tuyển dụng Môi trường / Xử lý chất thải

75 việc làm phù hợp

GIám đốc đầu thầu dự án Môi trường miền Trung

Khu vực: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá
Cập nhật 14 phút trước

Nhân viên An toàn Lao động

Khu vực: Hồ Chí Minh
Cập nhật 21 giờ trước

Giám Đốc Nhà Máy

Khu vực: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá
Cập nhật 23 giờ trước

Mới Phó Giám đốc nhà máy

Khu vực: Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 1 ngày trước

Mới Giám đốc đấu thầu dự án môi trường

Khu vực: Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá
Cập nhật 1 ngày trước

Giám Đốc Nhà Máy

Khu vực: Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 2 ngày trước

GĐ kinh doanh tại Thái Nguyên và Miền Bắc

Khu vực: Hà Nội, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
Cập nhật 3 ngày trước

Giám đốc Kinh doanh

Khu vực: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
Cập nhật 5 ngày trước