Chọn tìm kiếm nâng cao

Nhân Viên Giáo Vụ- Tiếng Anh Tốt

Tầng 16, Tòa nhà FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

1. Tổ chức các kỳ thi (Quản lý danh sách, thông tin và phối hợp các bộ phận cùng làm): trong trường, thi đầu vào và ngoài trường

Organize examinations (manage information and coordinate with other departments)

- Tổ chức, sắp xếp các kỳ thi trong trường bao gồm kiểm tra định kỳ (trong trường) và kiểm tra đầu vào

The school’s internal examinations including periodical tests and entrance tests

- Xếp lịch đánh giá và phân công giám thị trông kiểm tra

Arrange evaluation schedule and assign proctors for examinations

- Thông báo học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên

Inform students, parents and teachers

- In, photo và bàn giao đề kiểm tra cho giáo viên giám thị; lưu đề và bài kiểm tra (bảo mật thông tin)

Print, copy and hand over examination papers to proctors; Archive examination papers (confidentiality)

- Nhận và bàn giao bài kiểm tra cho giáo viên chấm bài

Receive and hand over examination papers to teachers for marking

- Tổ chức cho học sinh tham dự các cuộc thi bên ngoài: đăng ký cho học sinh đi thi, tổ chức đội đi thi.

Organize examinations for student outside: registration for student and set up team

- Tổng hợp kết quả và thông báo học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên

Collect results and inform students, parents and teacher

2. Quản lý các hoạt động sau giờ học chính trong trường

Manage After school activities inside the campus

- Quản lý các câu lạc bộ/ Management Club

- Nhận thông tin từ Phụ huynh để đăng ký các câu lạc bộ/ Receive information from Parent to register clubs for student

- Tổ chức sắp xếp giáo viên, học sinh theo từng bộ môn/ Arrange each subject for teacher and student

- Tổng hợp, lưu trữ thông tin/ Saving information

3. Sử dụng các phần mềm quản lý trường học

Using School Management Software

- Nghiên cứu phần mềm để biết cách sử dụng thành thạo

Studying the Software to proficient use

- Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng

Support user in operational activities

- Quản lý sự tuân thủ của người dùng dựa trên các quy định của trường

Manage the user compliance base on school’s regulations

4. Quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh để trao đổi tới phụ huynh

Manage students' learning and training results for communication with parents

- Quản lý các báo cáo học tập của học sinh/ Manage the Report of students result

- Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học (phụ đạo sau giờ, đọc báo cáo phụ huynh, tổ chức phụ đạo …)

Complete the enhancement programs; self-study (after-hours tutoring, reading parent reports, organizing tutoring ...)

- Quản lý công tác khen thưởng - Kỉ luật học sinh/ Manage the Reward and Discipline

5. Quản lý hồ sơ, tài liệu học sinh

- Lưu giữ file cứng/ file mềm 1 cách khoa học tất cả hồ sơ liên quan đến học sinh và cập nhật thông tin thường xuyên lên phần mềm quản lý trường học/ Saving hard copy - soft copy scientifically all documents and updating information regularly on school management software

- Bảo mật thông tin, không tiết lộ thông tin học sinh/ Information security, no disclosure of student information

6. Quản lý Thời Khóa biểu, Điểm danh & Chuyên cần học sinh

- Lên lịch thời Khóa biểu cho Giáo viên và học sinh hàng tuần- hàng tháng/ Set up schedule for Teacher & Student everyday- every month.

- Kiểm tra chuyên cần, điểm danh, cập nhật tình trạng học sinh đi học hàng ngày vào phần mềm quản lý học sinh/ Check attendance and update status of student go to school everyday

- Lên lịch giám sát học sinh/ Scheduled for monitoring

- Tổng hợp danh sách xếp lớp/ Summary of classification

- Xuất báo cáo khi có yêu cầu/ Do report when receive request from manager 1 Tổ chức các kỳ thi (Quản lý danh sách, thông tin và phối hợp các bộ phận cùng làm): trong trường, thi đầu vào và ngoài trường

Organize examinations (manage information and coordinate with other departments)

- Tổ chức, sắp xếp các kỳ thi trong trường bao gồm kiểm tra định kỳ (trong trường) và kiểm tra đầu vào

The school’s internal examinations including periodical tests and entrance tests

- Xếp lịch đánh giá và phân công giám thị trông kiểm tra

Arrange evaluation schedule and assign proctors for examinations

- Thông báo học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên

Inform students, parents and teachers

- In, photo và bàn giao đề kiểm tra cho giáo viên giám thị; lưu đề và bài kiểm tra (bảo mật thông tin)

Print, copy and hand over examination papers to proctors; Archive examination papers (confidentiality)

- Nhận và bàn giao bài kiểm tra cho giáo viên chấm bài

Receive and hand over examination papers to teachers for marking

- Tổ chức cho học sinh tham dự các cuộc thi bên ngoài: đăng ký cho học sinh đi thi, tổ chức đội đi thi.

Organize examinations for student outside: registration for student and set up team

- Tổng hợp kết quả và thông báo học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên

Collect results and inform students, parents and teacher

2 Quản lý các hoạt động sau giờ học chính trong trường

Manage After school activities inside the campus

- Quản lý các câu lạc bộ/ Management Club

- Nhận thông tin từ Phụ huynh để đăng ký các câu lạc bộ/ Receive information from Parent to register clubs for student

- Tổ chức sắp xếp giáo viên, học sinh theo từng bộ môn/ Arrange each subject for teacher and student

- Tổng hợp, lưu trữ thông tin/ Saving information

3 Sử dụng các phần mềm quản lý trường học

Using School Management Software

- Nghiên cứu phần mềm để biết cách sử dụng thành thạo

Studying the Software to proficient use

- Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng

Support user in operational activities

- Quản lý sự tuân thủ của người dùng dựa trên các quy định của trường

Manage the user compliance base on school’s regulations

4 Quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh để trao đổi tới phụ huynh

Manage students' learning and training results for communication with parents

- Quản lý các báo cáo học tập của học sinh/ Manage the Report of students result

- Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học (phụ đạo sau giờ, đọc báo cáo phụ huynh, tổ chức phụ đạo …)

Complete the enhancement programs; self-study (after-hours tutoring, reading parent reports, organizing tutoring ...)

- Quản lý công tác khen thưởng - Kỉ luật học sinh/ Manage the Reward and Discipline

5 Quản lý hồ sơ, tài liệu học sinh

- Lưu giữ file cứng/ file mềm 1 cách khoa học tất cả hồ sơ liên quan đến học sinh và cập nhật thông tin thường xuyên lên phần mềm quản lý trường học/ Saving hard copy - soft copy scientifically all documents and updating information regularly on school management software

- Bảo mật thông tin, không tiết lộ thông tin học sinh/ Information security, no disclosure of student information

6 Quản lý Thời Khóa biểu, Điểm danh & Chuyên cần học sinh

- Lên lịch thời Khóa biểu cho Giáo viên và học sinh hàng tuần- hàng tháng/ Set up schedule for Teacher & Student everyday- every month.

- Kiểm tra chuyên cần, điểm danh, cập nhật tình trạng học sinh đi học hàng ngày vào phần mềm quản lý học sinh/ Check attendance and update status of student go to school everyday

- Lên lịch giám sát học sinh/ Scheduled for monitoring

- Tổng hợp danh sách xếp lớp/ Summary of classification

- Xuất báo cáo khi có yêu cầu/ Do report when receive request from manager

Yêu cầu ứng viên

1 Trình độ chuyên môn/ Qualification Tốt nghiệp Đại học về giáo dục, quản trị, văn thư lưu trữ, văn bản hành chính hoặc các ngành có chuyên môn liên quan Bachelor degree or higher

2 Trình độ ngoại ngữ / tin học/ Foreign language / computer skills Ngoại ngữ: tiếng Anh tốt

Foreign language: English

Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, MPP) thành thạo

Proficient in office computing

Đã có kinh nghiệm làm Giáo vụ tại các trường Quốc tế (hoặc tương đương) là một lợi thế

3 Kỹ năng/ Skills Kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá tốt

Tư duy hệ thống tốt

Quản lý, sắp xếp thời gian hiệu quả, soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ

Làm việc độc lập, đội nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp ứng xử và xây dựng các quan hệ

Communication and relationship-building skills

Sáng tạo ,linh động , Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết đề

Situation-handling and problem- solving skills

4 Phẩm chất/ Qualities Tận tâm, đam mê làm việc trong môi trường giáo dục, có tinh thần cầu tiến

Dedicated, passionate about working in an educational environment

Am hiểu quản trị hành chính, nhân sự

Understand the HR management

Tư duy phản biện

Critical thinking

Khả năng phán đoán tình huống tốt

Good ability to judge situations

5 Kinh nghiệm/ Years of experience Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

From 2 years of experience or more in the same position

Experience in Admin management,

Quyền lợi được hưởng

- Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

- Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

- Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 - 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng kỳ ...

- Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn.

- Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.

- Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ đặc biệt của Công ty (bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định).

- Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.

- Làm việc từ thứ 2- thứ 6

- Phụ cấp ăn trưa, thưởng chuyên cần.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


Vị trí Nhân Viên Giáo Vụ- Tiếng Anh Tốt tuyển dụng bởi công ty Hệ thống giáo dục Edufit tại Hà Nội với mức lương 10-16 triệu yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Tiếng Anh tại Hà Nội khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 3 người
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hà Nội

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh