Chọn tìm kiếm nâng cao

Nhân viên Kế toán Thuế

P.302, Tầng 3, Tòa nhà G2, số 03 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2019

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

I Công việc nội bộ

  - Thu - chi tiền mặt hàng ngày.Căn cứ vào phiếu Thu và chi đã được sếp ký duyệt để chi tiền.

 _ Hàng ngày sẽ vào sổ quỹ trên Excel,sổ quỹ ghi tay cuối ngày đối chiếu với trên phần mền

 _ Kiểm kê quỹ hàng ngày vào cuối mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng

  - Sắp xếp lưu giữ chứng từ Thu,chi,pho to bản gốc để kê khai thuế

 _ Cuối tháng in và chốt số liệu phát sinh và tồn quỹ với KTTH in sổ quỹ gửi Giám đốc

  - Đi ngân hàng rút tiền,nộp thuế hàng nhập khẩu

II Công việc thuế

 Hàng quý: Làm báo cáo thuế quý

 Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý

 Lập Bảng kê Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn,báo cáo sử dụng vé theo Quý

 Lập tờ khai thuế GTGT

 Lập tờ khai thuế TNCN(nếu có)

 Công việc hàng năm

  - Công việc đầu năm:

 Nộp thuế Môn Bài

  - Công việc cuối năm:

 Quyết toán thuế TNDN

 Quyết toán thuế TNCN

 Quyết toán thuế TNCN đầu tư vốn (lãi vay)

 Lập Báo cáo tài chính:

 Bảng Cân đối Kế toán

 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

 Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

 Thuyết minh Báo cáo Tài chính

 Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản

 Công việc chi tiết của kế toán thuế bao gồm :

1 Tiền mặt

 Căn cứ vào hoá đơn chứng từ đối với những hoá đơn chi dưới 20tr hạch toán vào phần mền kế toán

 Đối với những hoá đơn xuất bán dưới 20 tr đánh phiếu thu tiền

 Cân đối Quỹ Tiền mặt âm quỹ thì phải vay cá nhân

2 Tiền gửi ngân hàng (3 ngân hàng)

  - Căn cứ vào sổ phụ hạch toán các khoản Thu của khách hàng trả,các khoản chi trả nhà cung cấp trong nước,nước ngoài,trả nợ vay,lãi vay từng khế ước,từng món

3 Các loại thuế

  - Bảng kê mua vào: Căn cứ vào hoá đơn mua vào kiểm tra đối chiếu hoá đơn mua vào để tổng hợp số liệu nên báo cáo

  - Bảng kê bán ra: Hạch toán hoá đơn bán hàng vào phần mền,kiểm trả đối chiếu hoá đơn bán ra để tổng hợp số liệu nên báo cáo

 Tờ khai thuế các loại

 * Thuế Nội địa

 _ Thuế GTGT

               - Bảng kê mua vào ( Flie excel )

               - Bảng kê bán ra ( File excel)

 _ Thuế TNDN

 _ Thuế TNCN

 * Thuế Nộp tại Hải quan

 _ Thuế XNK

 _ Thuế GTGT hàng NK

 _ Thuế TTĐB ( nếu có )

 Căn cứ vào tờ khai hải quan,lập giấy nộp thuế đi ngân hàng rút tiền nộp thuế hàng nhập khẩu.

4 Phần mua hàng

 * Hàng Nội dịa

  - Căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập dữ liệu vào phần mền

 (Kiểm tra hợp đồng mua hàng,thời hạn thanh toán,bổ xung phiếu xuất kho,biên bản giao hàng để kẹp vào phiếu nhập kho)

  - Làm biên bản xác nhận công nợ cuối năm

 * Hàng nhập khẩu (Hiện tại bộ hồ sơ hải quan đầy đủ năm 2017,2018 vẫn chưa tập hợp được)

 _ Hợp đồng mua hàng ngoại, phụ lục HĐ

 _ Phiếu nhập kho

 _ Invoice ( photo)'

 _ Bill of loading ( pho to)

 _ Tờ khai hải quan ( pho to)

 _ Biên lai nộp thuế NK, thuế GTGT( pho to)

 Căn cứ vào tờ khai hải quan nhập chi tiết hàng nhập vào phần mền,HT tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu,thuế nhập khẩu)

 _ Tập hợp chi phí mua hàng ( phí Nhập khẩu,bốc dỡ, HQ...)

 Hạch toán chi phí mua hàng bao gồm chi phí vận chuyển,bốc dỡ,bến bãi,chi hộ….. Vào phần mền phân bổ cho từng tờ khai nhập hàng.

  - Làm biên bản xác nhận công nợ cuối năm

5 Phần bán hàng

 _ Hợp đồng bán hàng, phụ lục HĐ, thanh lý các loại

  - Xuất hoá đơn cho khách

  - Hạch toán vào phần mền

 _ Đối chiếu công nợ bán hàng tháng, quý

  - Xác nhận công nợ cuối năm

6 Kho

  - Cân đối lượng tồn kho các năm trước chuyển sang,xử lý số tồn kho trên sổ sách (Điều hoà,bếp từ…)

  - Kiểm tra đối chiếu giữa tổng hợp nhập - Xuất - Tồn với số liệu sổ chi tiết

  - Cân đối lượng xuất để lấy thêm đầu vào bản mã

  - Cân đối chi phí xuất hàng cell bảo hành (Hoàn thiện hồ sơ nhờ kinh doanh gửi cho khách hàng xác nhận)

7 Tài sản cố định

 HT tăng giảm TSCĐ

 Tính khấu hao phân bổ vào chi phí hàng tháng

8 Chi phí chờ phân bổ (242)

  - Phân bổ chi phí phục vụ Văn phòng

  - Phân bổ chi phí,công cụ phục vụ sản Xuất

9 Hồ sơ vay vốn

 * Vay vốn NH

 _ Hợp đồng, khế ước vay NH

 _ Các UNC vay

 _ HT các khoản vay,lãi vay vào phần mền

 * Vay cá nhân

 _ Hợp đồng vay,BBTL Hợp đồng,bảng tính lãi vay cá nhân

 _ HT các phiếu chi,thu tiền vay vào phần mền

  - Nộp thuế TNCN đầu tư vốn khi trả tiền lãi vay.

10 Lương

 _Làm Hợp đồng lao động,Cam kết,uỷ quyền QT

 _ Thỏa ước lao động tập thể qua các năm

 _ Bảng lương của từng năm

 _ Bảng chấm công CBNV

 Cân đối chi phí bổ sung thêm nhân viên thử việc,làm ngắn hạn 1 tháng ký hđ 1 lần để tăng chi phí lương

11 Bảo hiểm xã hội

 _ Hồ sơ nộp BHXH

 _ Đối chiếu BHXH hàng tháng, quý với Cơ quan BHXH

 Ht chi phí BHXH hàng tháng vào phần mền

12 Tính giá thành sản xuất

 Căn cứ vào lượng bình xuất bán hàng tháng tính giá thành từng loại bình

 1.1. Xuất bản mã,sơn theo định mức từng loại bình (621 chi tiết từng loại bình)

 1.2.Phân bổ chi phí nhân công cho từng loại bình theo tổng chi phí Nguyên Vật liệu (622 chi tiết từng loại bình)

 1.3.Phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại bình theo tổng chi phí Nguyên Vật liệu (627 chi tiết từng loại bình)

 (Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí công cụ,dụng cụ,chi phí chờ phân bổ)

 1.4. Tập hợp toàn bộ chi phí 621,622,627 chi tiết từng loại sang 154 chi tiết từng loại bình

 1.5.Nhập kho thành phẩm chi tiết từng loại bình để nên giá vốn của từng loại bình

 Hạch toán phiếu xuất kho nguyên vật liệu,phiếu phân bổ,phiếu nhập kho vào phần mền.

13 Vé xe

  - Lập bảng kê vé hàng tháng (Gửi bộ phận bãi xe làm)

  - HT chi phí bến bãi trên Ipanking,HT đối trừ công nợ với CIS,HT phần nộp thuế cho sở giao thông

14 Các hồ sơ giấy tờ khác

  - Kiểm trả lại phần thanh toán (mua hàng) nếu quá thời hạn thanh toán thanh toán theo hợp đồng phải bồ sung thêm phụ lục gia hạn thanh toán.

  -Cân đối lãi lỗ hàng tháng để bổ sung thêm chi phí( Nguyên vật liệu chính,công cụ dụng cụ,xăng xe,Vpp,chi tiếp khách,.. Chi phí lương,chi phí bảo hành,chi phí công tác phí…)

  - Hoàn thiện chứng từ sổ sách in,ký sổ sách giấy tờ.

 Các Vấn đề cần xử lý năm 2019

  - Xử lý lượng hàng Tồn kho trên sổ sách thuế thực tế không còn (kèm theo bảng chi tiết)

  - Xử lý công nợ phải trả (331) tồn từ những năm trước chuyển sang năm 2018 không phát sinh gì (Kèm theo bảng Cân đối chi tiết)


Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành về Kế toán;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên về kế toán tổng hợp; kế toán thuế;

- Tin học văn phòng tốt;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán;

- Khả năng chịu áp lực cao;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, sắp xếp công việc hợp lý, khoa học, cầu tiến.

- Có khả năng làm việc nhóm, độc lập.

- Thực hiện một số công việc phát sinh theo chỉ đạo.


Quyền lợi được hưởng

- Mức lương: Từ 9 - 12tr / tháng
- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
- Thời gian làm việc: 8h/ngày. Nghỉ chiều thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo Quy định Nhà Nước.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng các dịp Lễ tết, tham gia các hoạt động văn hóa, đi du xuân, du lịch nhằm giao lưu khích lệ cán bộ nhân viên và gia đình.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


Vị trí Nhân viên Kế toán Thuế tuyển dụng bởi công ty CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ NAM HẢI tại Hà Nội với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Nhân viên Kế toán tại Hà Nội khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm
Yêu cầu giới tính: Nữ
Địa điểm làm việc: Hà Nội

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

GIỚI THIỆU CÔNG TY

 Công ty TNHH giải pháp đô thị Nam Hải – đơn vị được biết đến trong lĩnh vực chuyên cung cấp các dòng ắc quy xe nâng, xe điện và máy nạp cùng phụ kiện nhập khẩu chính hãng có chất lượng hàng đầu như ắc quy KOBE-HITACHI, ắc quy MIDAC, ắc quy thương hiệu US Battery…..

Nhằm tri ân khách hàng đã, đang và SẼ hợp tác với Nam Hải. Nhân dịp cuối năm 2016 , Nam Hải gửi đến quý khách hàng Chương trình quà tặng “ Mua ắc quy nhận lì xì” cực hấp dẫn, trong đó bao gồm các hạng mục dành cho tất cả những ai đặt mua ắc quy trong thời gian của chương trình. 

 


LIÊN HỆ

Trụ sở công ty: P302 - Nhà G2, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh