Chọn tìm kiếm nâng cao

Phó Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm

610 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q. 1
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2021

Mô tả công việc

1. Phát triển sản phẩm:

- Có trách nhiệm phát triển chiến lược và quản lý lộ trình, danh mục sản phẩm của công ty (Toàn bộ vòng đời sản phẩm từ việc lên ý tưởng kế hoạch chiến lược, loại bỏ sản phẩm cho đến triển khai các hoạt động mang tính chiến thuật cho toàn bộ danh mục sản phẩm nói chung và từng sản phẩm nói riêng) nhằm đạt mục tiêu tổng thể về chiến lược, kinh doanh và tài chính/ Be responsible for strategic development and management of the company product’s roadmap and portfolio (entire product lifecycle from strategic planning via concepts, phasing out the product to tactical activities across the whole product portfolio and each product) to achieve company over-all strategic, business and financial goals.

- Đưa ra ý tưởng, phát triển và duy trì các chiến lược sản phẩm, các mục tiêu sản phẩm, kế hoạch bán hàng, chiến thuật và chương trình ngắn và dài hạn dựa trên chiến lược kinh doanh, cơ hội và kế hoạch, ngân sách, tiềm năng của thị trường, khách hàng mục tiêu, nhu cầu của người tiêu dùng, sự cạnh tranh, nguồn lực và khả năng kinh doanh/ Devises, develops and regularly maintains product strategies, short- and long-term product goals, sales plans, tactics and programs based on the business strategy, opportunities and plans, budget, potential of market, target customers, consumer needs, competitors, resources and abilities.

- Sử dụng kiến thức về thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng mục tiêu và các kênh bán hàng; xác định và phát triển ý tưởng về thị trường hiện tại, đề xuất sản phẩm độc đáo, khác biệt với các đối thủ cạnh tranh/ Using knowledge of the market, competitors, target customers and sales channels, identifies and develops on-going market insights, unique product proposition with clear differentiators from the competitors.

- Theo dõi và đánh giá kết quả kinh doanh và chỉ số hiệu quả của danh mục sản phẩm (phân tích CBA, SWOT); đề xuất thay đổi nhằm cải thiện kết quả kinh doanh, hiệu quả sản phẩm và kết hợp tối ưu các kênh bán hàng để đạt CBA tốt hơn/ Monitors and evaluates sales results and effectiveness metrics of the product portfolio (CBA, SWOT analysis), proposes changes to improve sales results, product effectiveness and optimal mix of sales channels leading to achieve better CBA.

- Theo dõi và quản lý quy trình sản phẩm đầu - cuối; xác định và khởi xướng các cải tiến/ đơn giản hóa về quy trình hợp tác với các phòng ban nội bộ liên quan và/hoặc đối tác bên ngoài/ Monitors and manages end-to-end product processes, identifies and initiates improvements/simplifications in processes in cooperation with other relevant internal departments and/or external partners.

2. Quản lý và Phát triển dự án kinh doanh:

- Xây dựng và triển khai các dự án kinh doanh thông qua việc tìm kiếm, khai thác mở rộng và thúc đẩy hợp tác với các kênh đối tác hiện nay và đối tác mới tiềm năng nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng hiệu suất kinh doanh tại Easy Credit/ Build and implement business projects through finding, exploiting, expanding and promoting cooperation with existing channel partners and potential new partners to expand business opportunities, increase efficiency business at Easy Credit.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác kênh bán hàng hiện tại. Theo dõi hiệu suất của họ và thúc đẩy các sáng kiến để phát triển hơn nữa/ Develop and maintain relationships with existing sales channel partners. Track their performance and drive initiatives for further development.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng và đề xuất Mô hình, Chính sách, Quy trình, Giải pháp hợp tác với Đối tác/ Participate in researching, building and proposing Models, Policies, Processes, and Solutions in cooperation with Partners.

- Quản lý dự án kinh doanh, theo dõi tiến độ, làm việc với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện dự án (từ việc chuẩn bị thủ tục/hồ sơ, triển khai thực hiện dự án…) nhằm đảm bảo dự án đạt được những mục tiêu đề ra/ Manage business projects, track progress, work with relevant departments during project implementation (from preparing procedures / documents, implementing projects ...) to ensure the project achieves the set objectives.

- Phối hợp các phòng ban liên quan và duy trì mối quan hệ chặt chẽ đối tác để triển khai dự án đúng tiến độ/ Coordinate related departments and maintain a close relationship with partners to implement the project on schedule.

- Báo cáo kết quả/ hiệu quả của từng chiến dịch, dự án kinh doanh dã triển khai. Luôn luôn cải thiện chất lượng, hiệu quả của từng dự án/ Report the results / effectiveness of each campaign or business project deployed. Always improve the quality and efficiency of each project.

- Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp/ Participate in other related projects as directed by the Direct Manager.

Yêu cầu ứng viên

Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm

Qualification & experience

- Tốt nghiệp đại học (ngành Marketing, Kinh tế - Tài chính hay Ngân hàng)/ University Degree (Marketing, Economics & Finance or Banking)

- Có kinh nghiệm về cho vay tài chính tiêu dùng hoặc kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng với triển vọng về các sản phẩm cho vay tiền mặt hoặc tiêu dùng, quy trình, giá cả, công nghệ,.../ Loan consumer finance or banking experience with a good perspective of the consumer or cash loan products, processes, pricing, technologies, etc.

Kiến thức & kỹ năngs/ Knowledge & Skills

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý đại lý chiến lược, Quản lý bán hàng hoặc vị trí tương đương/ Proven work experience as Key Account Manager, Sales Manager or relevant role

- Có kinh nghiệm về ngành Sales và có khả năng đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng/ Experience in Sales and providing solutions based on customer needs

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng viết tốt, có khả năng xây dựng các mối quan hệ/ Strong verbal and written communication and interpersonal skills with aptitude in building relationships

- Xuất sắc trong các kỹ năng về tổ chức/ Excellent organizational skills

- Khả năng đàm phán và giải quyết vấn đề/ Ability in problem-solving and negotiation

- Có khả năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình xuất sắc/ Excellent listening, negotiation and presentation abilities

- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc với đội nhóm tốt/ The ability to work independently and within a team environment.

- Thành thạo tiếng Anh và am hiểu về thị trường tài chính/ Fluent English and knowledge in CF market

Quyền lợi được hưởng

- Lương thưởng cạnh tranh.

- Cơ chế thăng tiến rõ ràng.

- Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan và du lịch.

- Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà Nước.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

ỨNG TUYỂN NGAY

Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2021


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Trưởng/Phó phòng
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh