Chọn tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Quản lý chất lượng (QA/QC)

157 việc làm phù hợp

Nhân viên QA Cập nhật 51 phút trước

21/06/2019
Hà Nội
Tin đã xác thực
Tin đã xác thực

Nhân viên QC Cập nhật 8 giờ trước

05/07/2019
Nghệ An
Tin đã xác thực
Tin đã xác thực

Nhân viên QC (Thực phẩm) Cập nhật 1 ngày trước

14/08/2019
Hồ Chí Minh
Tin đã xác thực

Kiểm soát Nội bộ Cập nhật 1 ngày trước

31/07/2019
Hồ Chí Minh
Tin đã xác thực