Dành cho ứng viên

Dành cho nhà tuyển dụng

Trang chủ Tìm việc làm sales Tuyển Sales GTMT & Trade Marketing Manager

Sales GTMT & Trade Marketing Manager

Mức lương
Thoả thuận
Địa điểm
Hà Nội
Kinh nghiệm
Trên 5 năm
Xem số người đã ứng tuyển
New
Hạn nộp hồ sơ: 08/08/2024

Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm duy trì và phát triển : (Responsible for maintenance and development):

 • Các Kênh bán hàng chiến lược (strategic sales channels).
 • Chọn sản phẩm phù hợp cho từng kênh (Select products for each distribution channel).
 • Lên kế hoạch, chương trình chiến lược cho từng kênh/ từng chuỗi/ từng khách hàng (do strategic plans and programs for each channel/each chain/each customer)
 • Khách hàng trọng điểm (nhà bán lẻ, người tiêu dùng) key customers, retailers, shopper
 • Phân tích doanh số theo từng kênh. Analyze sales by each channel
 • Các nhãn hàng trọng yếu và dự đoán nhu cầu hàng hoá theo từng kênh (Key brands and forecasting product demand by each channel)
 • Phân bổ hàng tồn kho một cách hợp lý (Allocate inventory appropriately)
 • Chiến lược phân phối hàng cho từng kênh (Distribution strategy for each channel)

 1. Tài Chính (Finance):
 • Kết hợp với Giám đốc Tiếp thị Thương mại phát triển và thực hiện chiến lược Tiếp thị Thương mại để đạt được các mục tiêu kinh doanh tất cả các nhãn hàng tại các kênh (Collaborate with the Trade Marketing Director to develop and implement the Trade Marketing strategy to achieve business goals for all brands in all channels)
 • Thực hiện mục tiêu của công ty, nâng cao thị phần, sự hài lòng của khách hàng cũng như năng suất làm việc (Achieve company goals, improve market share, customer satisfaction as well as work productivity)
 • Thiết lập danh mục nhãn hàng chủ lực tại điểm bán theo từng tuần để đảm bảo tăng doanh số và gia tăng hình ảnh cửa hàng, đồng thời gia tăng nhu cầu mua hàng của khách hàng thông qua các hoạt động tiếp thị. (

Establish a list of key brands at the point of sale each week to ensure increased sales and store image, while increasing customer purchasing demand through marketing activities.)

 • Đảm bảo tính đống nhất giữa kế hoạch bán hàng và kế hoạch tiếp thị thương mại và các ý tưởng tiếp thị (Ensure consistency between the sales plan and the commercial marketing plan and marketing ideas)

2. Quản trị đối tác và kế hoạch kinh doanh (Partner management and business plan)

 • Điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo từng kênh/từng khách hàng dưới dự hổ trợ của phòng kinh doanh (Adjust business strategies for each channel/customer under the support of the sales department)
 • Chọn lọc sản phẩm theo từng nhãn/từng kênh/từng khách hàng (Select products by each brand/channel/customer)
 • Là đầu mối liên hệ giữa MKD, GTMT và Marketing để thực hiện hiệu quả chiến lược tiếp thị và kế hoạch xúc tiến thương mại cho các khách hàng trọng yếu: phát triển, trình bày và thực hiện các chương tình khuyến mãi theo kế hoạch đã đặt ra. Chương trình khuyến mãi cần đồng nhất với chương trình khuyến mãi của toàn công ty trên toàn quốc và luôn lấy khách hàng làm trọng điểm (is the linking department between Marketing, Sa(les and Marketing to effectively implement marketing strategies and trade promotion plans for key customers: develop, present and implement promotional programs. The promotion program needs to be consistent with the company's nationwide promotion program and always take the customer as the focus)
 • Tổng hợp kế hoạch, chiến lược tung sản phẩm của các Brand để trình bày cho khách hàng (Synthesize product launch plans and strategies of Brands to present to customers)
 • Kết hợp với Marketing để xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại cho từng kênh (Combine with Marketing to build trade promotion programs for each channel)
 • Phối hợp chặt chẽ với Marketing trong việc lên kế hoạch phân bổ hàng hoá cho từng kênh/ từng account/ từng khách hàng (Coordinate closely with Marketing in planning the distribution of goods for each channel/account/each customer)
 • Xây dựng chiến lược phẩn bổ hàng hoá theo brand và theo kênh. (Develop a strategy to allocate goods by brand and channel)
 • Đề xuất chương trình khuyến mãi ngoài kế hoạc tại thời điểm cần thiết và các hoạt động xúc tiến thương mại để gia tăng điểm bán (Propose unplanned promotions at necessary times and trade promotion activities to increase sales universe)
 • Kết hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng để thúc đẩy doanh số, chăm sóc tốt khách hàng và đảm bảo thực hiện kế hoạch đã đề ra. Theo dõi hiệu quả các chương trình thông qua việc đánh giá doanh số trước và sau khi thực hiện chương trình thúc đẩy doanh số tại điểm bán (Work closely with the sales team to promote sales, take good care of customers and ensure the implementation of the set plan. Monitor the effectiveness of programs through evaluating sales before and after implementing the sales promotion program at the point of sale.)
 • 3. Quản lý danh mục. (category management)
 • Phân tích kết quả bán hàng theo nhãn hàng và theo kênh để có kế hoạch cải thiện sức bán của từng kênh (Analyze sales results by brand and channel to have a plan to improve the sales of each channel )
 • Thường xuyên theo dõi các sản phẩm bán chạy nhất theo từng nhãn hàng. Đảm bảo các mã hàng này được phân phối ở tất cả các kênh trọng yếu. (Regularly monitor best-selling products by each brand. Ensure these products are distributed in all key channels).
 • Đảm bảo thực hiện kế hoạch tiếp thị một cách kịp thời. (Ensure timely implementation of marketing plan)
 • Xây dựng kế hoạch khách hàng trọng điểm (phạm vi, diện tích, chương trình khuyến mãi, và trưng bày), sau đó kết hợp với điểm bán để chọn địa điểm phù hợp. Đảm bảo sự đồng thuận về cách trưng bày, hình thức trưng bày và vật dụng trưng bày tại điểm bán cũng như các sự kiện đặc biệt tại điểm bán đã đàm phán với khách hàng trước đó (Develop a plan for key customers (range, area, promotions, and displays), then combine with points of sale to choose the appropriate location. Ensure consensus on display methods, display forms and display items at the point of sale as well as special events at the point of sale previously negotiated with customers.)
 • Tham gia các buổi họp định kỳ giữa Sale và Marketing (Participate in monthly meetings between Sales and Marketing)

Nhiệm vụ khác : Other responsibility

 • Phân tích và dự báo doanh thu cũng như xu hướng phát triển của thị trường để lựa chọn sản phầm phù hợp với thị trường (Analyze and forecast revenue as well as market development trends to choose products suitable for the market)
 • Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ phù hợp với định hướng của công ty (Manage, train and develop the team in accordance with the company's orientation)

TASK SALE

Trách nhiệm & nhiệm vụ chính:

• Lập kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn, trung và dài hạn cho khu vực miền Bắc (Make short, medium and long-term business development plans for the northern region).

• Lập quy trình hoạt động và quản lý phòng sale GTMT một cách hiệu quả nhất (Establish operating procedures and manage the GTMT sales department in the most effectively).

• Giám sát và hỗ trợ hệ thống bán hàng kịp thời, nhằm đạt mục tiêu doanh số công ty hàng năm (Monitor and support the sales system promptly to achieve the company's annual sales target).

• Phát triển mạng lưới bán hàng tại khu vực miền Bắc, đảm bảo độ bao phủ có hiệu quả nhất trong kinh doanh (Develop sales network in the northern region, ensuring the most effective coverage in business).

• Giải quyết khiếu nại , phát sinh trong quá trình hợp tác với khách hàng trên tinh thần hợp tác win-win (Resolve complaints that arise during cooperation with customers in the way of win-win cooperation).

• Quản lý các KPI của nhà phân phối một cách hiệu quả nhất (Manage distributor KPIs in the most effectively).

• Quản lý KPI của nhóm GTMT đạt hiệu quả nhất (Manage KPIs of GTMT team most effectively).

• Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chương trình của công ty tới bộ phận sale GTMT ( chương trình khuyến mại, quy định....) và đảm bảo đầy đủ thông tin đến từng khách hàng (Implement and guide the implementation of company programs to the GTMT sales department (promotional programs, regulations...) and ensure complete information to each customer).

• Truyền Đạt & Phản hồi thông tin kịp thời trong bộ phận mình (Communicate & Respond to information promptly within your department)

. • Kết hợp công việc với các bộ phận khác một cách đồng bộ và hiệu quả (Combine work with other departments synchronously and effectively).

• Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo đúng kế hoạch cho cấp trên (Complete all reports according to schedule to superiors).

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ phù hợp với định hướng của công ty (Recruitment, train and develop the team in accordance with the company's orientation).

• Đi tuyến cùng nhân viên thường xuyên từ 50% thời gian làm việc (Regularly travel with employees for 50% of working time).

Yêu cầu ứng viên

• Hiểu biết và đam mê hoạt động kinh doanh, có tố chất về kinh doanh (Understanding and passion for business, possessing business).

• Có khả năng quản lý, và xây dựng team tốt (Have good management and team building abilities).

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Sale và Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành, chuỗi bán lẻ (Graduated from university majoring in economics, with at least 8 years of experience or more in the field of sales and marketing, priority candidates working in Retail chain Field).

• Nhiệt tình và có trách nhiệm công việc (Enthusiastic and responsible for work).

• Có kỹ năng làm việc và đàm phán với khách hàng (Have skills in working and negotiating with customers).

• Có khả năng làm việc độc lập/ làm việc theo nhóm (Ability to work independently/work in a team).

• Có khả năng trình bày, thuyết trình và thuyết phục tốt (Have good presentation and persuasion skills).

• Có khả năng thích ứng với công việc áp lực cao (To be able to adapt to high pressure work).

• Tiếng Anh lưu loát (Good at English).

Quyền lợi

 • Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
 • Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cao cấp
 • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
 • Lương, thưởng hiệu quả công việc
 • Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi
 • Du lịch, team building gắn kết thành viên
 • Các phúc lợi khác

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4,Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Thời gian làm việc

Thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Phân tích mức độ phù hợp của bạn với công việc

New
Toppy Ai chưa thể đưa ra đánh giá vì chưa có đủ hiểu biết về năng lực của bạn. Vui lòng Đăng nhập để giúp mình hiểu thêm và đánh giá giúp bạn nhé.

Đánh giá mức độ phù hợp

Mức độ phù hợp
--%
Vị trí công việc
--%
Mức độ kinh nghiệm
--%
star_2
Mức độ kinh nghiệm của bạn cao hơn so với yêu cầu của việc làm
Kỹ năng
--%
Định hướng
--%
Yếu tố khác
--%
Vị trí công việc
Kỹ năng
Yếu tố khác
Định hướng
Kinh nghiệm
Lưu ý:
Tiện ích này được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để bạn ra quyết định hiệu quả hơn khi tìm việc, tăng thêm cơ hội tiếp cận các việc làm phù hợp nhất và chỉ nên sử dụng với mục đích tham khảo.
Các thông tin này hoàn toàn không có ý nghĩa khẳng định bạn sẽ trúng tuyển hay không trúng tuyển với bất cứ việc làm nào.
Toppy AI có thể cần 1 - 2 giờ để xử lý các dữ liệu mới từ bạn, đặc biệt sau khi bạn update CV.
Mức độ phù hợp

Việc làm liên quan

Đang tải việc làm liên quan...

Khóa học dành cho bạn

Quy mô:
1000+ nhân viên
Địa điểm:
Số 33-35, Đường D4, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, HCM

Thông tin chung

Phân tích mức độ phù hợp
New
Xem ngay
Cấp bậc
Trưởng/Phó phòng
Kinh nghiệm
Trên 5 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Gợi ý việc làm phù hợp

Bí kíp Tìm việc an toàn

Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:

Dấu hiệu phổ biến:

Cần làm gì khi gặp việc làm, công ty không minh bạch:

 • Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
 • Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
 • Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
  Email: hotro@topcv.vn
  Hotline: (024) 6680 5588
Báo cáo tin tuyển dụng

Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây

Vị trí Sales GTMT & Trade Marketing Manager tuyển dụng bởi công ty Công ty cổ phần Việt Tinh Anh tại Hà Nội, Ba Đình với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Sales tại Hà Nội, Ba Đình khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu

Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?

Việc làm Chất lượng

 • Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
 • Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.

Công cụ viết CV đẹp Miễn phí

 • Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
 • Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.

Hỗ trợ Người tìm việc

 • Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
 • Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.

Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!

Từ khoá tìm việc làm phổ biến tại TopCV

TÌM VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ

Việc làm An toàn lao động Việc làm Bán hàng kỹ thuật Việc làm Bán lẻ / bán sỉ Việc làm Báo chí / Truyền hình Việc làm Bảo hiểm Việc làm Bảo trì / Sửa chữa Việc làm Bất động sản Việc làm Biên / Phiên dịch Việc làm Bưu chính - Viễn thông Việc làm Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Việc làm Cơ khí / Chế tạo / Tự động hóa Việc làm Công nghệ cao Việc làm Công nghệ Ô tô Việc làm Công nghệ thông tin Việc làm Dầu khí/Hóa chất Việc làm Dệt may / Da giày Việc làm Địa chất / Khoáng sản Việc làm Dịch vụ khách hàng Việc làm Điện / Điện tử / Điện lạnh Việc làm Điện tử viễn thông Việc làm Du lịch Việc làm Dược phẩm / Công nghệ sinh học Việc làm Giáo dục / Đào tạo Việc làm Hàng cao cấp Việc làm Hàng gia dụng Việc làm Hàng hải Việc làm Hàng không Việc làm Hàng tiêu dùng Việc làm Hành chính / Văn phòng Việc làm Hoá học / Sinh học Việc làm Hoạch định/Dự án Việc làm In ấn / Xuất bản Việc làm IT Phần cứng / Mạng Việc làm IT phần mềm Việc làm Kế toán / Kiểm toán Việc làm Khách sạn / Nhà hàng Việc làm Kiến trúc Việc làm Kinh doanh / Bán hàng Việc làm Logistics Việc làm Luật/Pháp lý Việc làm Marketing / Truyền thông / Quảng cáo Việc làm Môi trường / Xử lý chất thải Việc làm Mỹ phẩm / Trang sức Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh Việc làm Ngân hàng / Tài chính Việc làm Ngành nghề khác Việc làm NGO / Phi chính phủ / Phi lợi nhuận Việc làm Nhân sự Việc làm Nông / Lâm / Ngư nghiệp Việc làm Phi chính phủ / Phi lợi nhuận Việc làm Quản lý chất lượng (QA/QC) Việc làm Quản lý điều hành Việc làm Sản phẩm công nghiệp Việc làm Sản xuất Việc làm Spa / Làm đẹp Việc làm Tài chính / Đầu tư Việc làm Thiết kế đồ họa Việc làm Thiết kế nội thất Việc làm Thời trang Việc làm Thư ký / Trợ lý Việc làm Thực phẩm / Đồ uống Việc làm Tổ chức sự kiện / Quà tặng Việc làm Tư vấn Việc làm Vận tải / Kho vận Việc làm Xây dựng Việc làm Xuất nhập khẩu Việc làm Y tế / Dược

TÌM VIỆC LÀM TẠI NHÀ

Việc làm tại Hà Nội Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Bình Dương Việc làm tại Bắc Ninh Việc làm tại Đồng Nai Việc làm tại Hưng Yên Việc làm tại Hải Dương Việc làm tại Đà Nẵng Việc làm tại Hải Phòng Việc làm tại An Giang Việc làm tại Bà Rịa-Vũng Tàu Việc làm tại Bắc Giang Việc làm tại Bắc Kạn Việc làm tại Bạc Liêu Việc làm tại Bến Tre Việc làm tại Bình Định Việc làm tại Bình Phước Việc làm tại Bình Thuận Việc làm tại Cà Mau Việc làm tại Cần Thơ Việc làm tại Cao Bằng Việc làm tại Cửu Long Việc làm tại Đắk Lắk Việc làm tại Đắc Nông Việc làm tại Điện Biên Việc làm tại Đồng Tháp Việc làm tại Gia Lai Việc làm tại Hà Giang Việc làm tại Hà Nam Việc làm tại Hà Tĩnh Việc làm tại Hậu Giang Việc làm tại Hoà Bình Việc làm tại Khánh Hoà Việc làm tại Kiên Giang Việc làm tại Kon Tum Việc làm tại Lai Châu Việc làm tại Lâm Đồng Việc làm tại Lạng Sơn Việc làm tại Lào Cai Việc làm tại Long An Việc làm tại Miền Bắc Việc làm tại Miền Nam Việc làm tại Miền Trung Việc làm tại Nam Định Việc làm tại Nghệ An Việc làm tại Ninh Bình Việc làm tại Ninh Thuận Việc làm tại Phú Thọ Việc làm tại Phú Yên Việc làm tại Quảng Bình Việc làm tại Quảng Nam Việc làm tại Quảng Ngãi Việc làm tại Quảng Ninh Việc làm tại Quảng Trị Việc làm tại Sóc Trăng Việc làm tại Sơn La Việc làm tại Tây Ninh Việc làm tại Thái Bình Việc làm tại Thái Nguyên Việc làm tại Thanh Hoá Việc làm tại Thừa Thiên Huế Việc làm tại Tiền Giang Việc làm tại Toàn Quốc Việc làm tại Trà Vinh Việc làm tại Tuyên Quang Việc làm tại Vĩnh Long Việc làm tại Vĩnh Phúc Việc làm tại Yên Bái Việc làm tại Nước Ngoài

Việc làm phổ biến

Tìm việc làm Thực tập sinh Tìm việc làm Trợ giảng Tìm việc làm Giáo viên Tìm việc làm Nhân viên kỹ thuật Tìm việc làm IT Helpdesk Tìm việc làm Lập trình viên PHP Tìm việc làm Lập trình viên Javascript Tìm việc làm Lập trình viên ReactJS Tìm việc làm Lập trình viên VueJS Tìm việc làm Lập trình viên AngularJS Tìm việc làm Lập trình viên NodeJS Tìm việc làm Lập trình viên Java Tìm việc làm Lập trình viên .NET Tìm việc làm Lập trình Front-End Tìm việc làm Lập trình Back-End Tìm việc làm Lập trình viên iOS Tìm việc làm Lập trình viên Android Tìm việc làm Lập trình viên React Native Tìm việc làm Lập trình viên Mobile Tìm việc làm Tester Tìm việc làm Business Analyst Tìm việc làm Data Analyst Tìm việc làm Lập trình viên Tìm việc làm Fullstack Developer Tìm việc làm Unity Developer Tìm việc làm Game Developer Tìm việc làm Nhân viên Lễ tân Tìm việc làm Trưởng phòng kinh doanh Tìm việc làm Giám đốc kinh doanh Tìm việc làm Giám sát bán hàng Tìm việc làm Thực tập sinh kinh doanh Tìm việc làm Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tìm việc làm Nhân viên chăm sóc khách hàng Tìm việc làm Nhân viên Marketing Tìm việc làm Giám đốc Marketing Tìm việc làm Trưởng phòng Marketing Tìm việc làm Marketing Manager Tìm việc làm Trưởng nhóm Marketing Tìm việc làm Digital Marketing Tìm việc làm Trade Marketing Tìm việc làm Trade Marketing Manager Tìm việc làm Nhân viên Facebook Ads Tìm việc làm Telemarketing Tìm việc làm Content Writer Tìm việc làm Video Editor Tìm việc làm Nhân viên Quay/Dựng video Tìm việc làm Thực tập sinh Marketing Tìm việc làm Nhân viên SEO Tìm việc làm Thực tập sinh SEO Tìm việc làm Biên phiên dịch Tìm việc làm Tiếng Nhật Tìm việc làm Tiếng Hàn Tìm việc làm Tiếng Trung Tìm việc làm Tiếng Anh Tìm việc làm Biên phiên dịch Tiếng Nhật Tìm việc làm Biên phiên dịch Tiếng Hàn Tìm việc làm Biên phiên dịch Tiếng Trung Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Nhật Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Hàn Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Trung Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Anh Tìm việc làm Thiết kế đồ hoạ/Designer Tìm việc làm Thiết kế nội thất Tìm việc làm Thiết kế website Tìm việc làm Trưởng phòng nhân sự Tìm việc làm Tuyển dụng/Nhân sự Tìm việc làm Hành chính nhân sự Tìm việc làm Nhân viên hành chính Tìm việc làm Nhân viên mua hàng Tìm việc làm Nhân viên văn phòng Tìm việc làm Nhân viên nhập liệu Tìm việc làm Chuyên viên tuyển dụng Tìm việc làm Thực tập sinh Nhân sự Tìm việc làm Truyền thông nội bộ Tìm việc làm Truyền thông Tìm việc làm Nhân viên Tư vấn Tìm việc làm Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tìm việc làm Tư vấn tài chính Tìm việc làm Nhân viên Kế toán Tìm việc làm Kế toán trưởng Tìm việc làm Kế toán kho Tìm việc làm Kế toán bán hàng Tìm việc làm Kế toán tổng hợp Tìm việc làm Thực tập sinh kế toán Tìm việc làm Nhân viên Thu ngân Tìm việc làm Ngân hàng Tìm việc làm Nhân viên tư vấn bất động sản Tìm việc làm Bất động sản Tìm việc làm Kiểm toán viên Tìm việc làm Giám đốc dự án Tìm việc làm Giám đốc điều hành Tìm việc làm Trợ lý giám đốc Tìm việc làm Nhân viên lái xe Tìm việc làm Nhân viên giao hàng Tìm việc làm Nhân viên kho Tìm việc làm Kỹ sư cơ khí Tìm việc làm Bán thời gian Tìm việc làm Quản lý Tìm việc làm Trợ lý Tìm việc làm Kinh doanh nói chung Tìm việc làm Sales engineer Tìm việc làm Nhân viên kinh doanh - bán hàng Tìm việc làm Nhân viên Telesale Tìm việc làm Đại diện kinh doanh Tìm việc làm Phát triển thị trường Tìm việc làm Quản lý kinh doanh Tìm việc làm Sales Manager Tìm việc làm Quản lý Cửa hàng Tìm việc làm Trưởng nhóm kinh doanh Tìm việc làm Hỗ trợ kinh doanh Tìm việc làm Nhân viên bán vé máy bay Tìm việc làm Nhân viên kinh doanh bất động sản Tìm việc làm Nhân viên kinh doanh ô tô Tìm việc làm Nhân viên bán hàng part time Tìm việc làm Giáo dục đào tạo nói chung Tìm việc làm Nhân viên tư vấn tài chính Tìm việc làm Key account Tìm việc làm Nhân viên quan hệ khách hàng Tìm việc làm Chuyên viên khách hàng cá nhân Tìm việc làm Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tìm việc làm Tài chính ngân hàng Tìm việc làm Sale logistic Tìm việc làm Logistics Tìm việc làm Nhân viên logistics Tìm việc làm Nhân viên sale logistic Tìm việc làm Xuất nhập khẩu Tìm việc làm Sale xuất nhập khẩu Tìm việc làm Nhân viên sale xuất nhập khẩu Tìm việc làm Tiktok Tìm việc làm Cyber Security Tìm việc làm Area sales manager Tìm việc làm Nhân viên kinh doanh y tế Tìm việc làm Trình dược viên Tìm việc làm Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tìm việc làm Content TikTok Tìm việc làm Ads Tìm việc làm Quan tri kenh youtube Tìm việc làm Van hanh sàn TMDT Tìm việc làm Nhân viên Livestream Tìm việc làm Designer Tìm việc làm Kỹ sư dự toán xây dựng Tìm việc làm Nhân viên hồ sơ Tìm việc làm Chuyên viên đào tạo Tìm việc làm Đào tạo và phát triển Tìm việc làm Chuyên viên giám định Tìm việc làm Marketing Online Tìm việc làm Kỹ sư thiết kế Tìm việc làm Quản lý chất lượng Tìm việc làm Nhân viên quản lý chất lượng Tìm việc làm Nhân viên theo dõi công nợ Tìm việc làm Nhân viên thủ kho Tìm việc làm Nhân viên văn thư Tìm việc làm Nhân viên chế bản Tìm việc làm Trợ lý tiếng Trung Tìm việc làm Điều dưỡng Tìm việc làm Nhân viên quản lý rủi ro Tìm việc làm Nhân viên phân tích kinh doanh Tìm việc làm Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng hàn Tìm việc làm Giám sát dịch vụ Tìm việc làm Nhân viên nhắc phí Tìm việc làm Nhân viên R&D Tìm việc làm Nhân viên quản lý lớp học Tìm việc làm Nhân viên học vụ Tìm việc làm Giảng viên CNTT Tìm việc làm Giáo viên âm nhạc Tìm việc làm Giáo viên chủ nhiệm Tìm việc làm Giáo viên ngữ văn Tìm việc làm Giáo viên tin học Tìm việc làm Nhân viên triển khai phần mềm Tìm việc làm Nhân viên triển khai dự án Tìm việc làm Nhân viên vận hành Tìm việc làm Giám sát quản lý vận hành Tìm việc làm Giáo viên kỹ năng Tìm việc làm Giáo viên hóa học Tìm việc làm Giáo viên mĩ thuật Tìm việc làm Giáo viên toán Tìm việc làm sale thị trường Tìm việc làm bán hàng showroom Tìm việc làm bán hàng mỹ phẩm Tìm việc làm Kỹ sư lập trình nhúng Tìm việc làm Nhúng Tìm việc làm IT Comtor Tìm việc làm IT Comtor tiếng Nhật Tìm việc làm Presale Tìm việc làm Kỹ sư mạng Tìm việc làm Automation tester Tìm việc làm Lập trình viên ERP Tìm việc làm Nhân viên thiết kế 3D Tìm việc làm ERP Consultant Tìm việc làm Giáo viên Unity Tìm việc làm Project Manager Tìm việc làm Data Engineer Tìm việc làm Hardware Engineer Tìm việc làm Kỹ sư điện tử viễn thông Tìm việc làm Điện tử viễn thông Tìm việc làm Kỹ sư cầu nối Tìm việc làm UI/UX Designer Tìm việc làm Nhân viên tư vấn tín dụng Tìm việc làm nhân viên kinh doanh phòng khám Tìm việc làm bán hàng thời trang Tìm việc làm sale thời trang Tìm việc làm bán hàng siêu thị Tìm việc làm sale thực phẩm Tìm việc làm sale đồ gia dụng Tìm việc làm sale hàng tiêu dùng Tìm việc làm sale kenh mt (modern trade) Tìm việc làm giám sát kênh mt Tìm việc làm sale gt (general trade) Tìm việc làm giám sát kênh gt Tìm việc làm sale marketing Tìm việc làm sales xuất khẩu Tìm việc làm sale nguồn hàng trung Tìm việc làm Tư vấn thẩm mỹ Tìm việc làm Nhân viên Kế hoạch Tìm việc làm Kinh doanh giáo dục đào tạo Tìm việc làm Telesale giao dục đào tạo Tìm việc làm Nhân viên kế toán giá thành Tìm việc làm Nhân viên kế toán thuế Tìm việc làm Kinh doanh IT Phần mềm Tìm việc làm Telesale IT phần mềm
customer Trung tâm hỗ trợ ứng viên
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Ms. Hương Nguyễn
TopCV thường phản hồi trong vòng 24h
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Ms. Hương Nguyễn

Hỗ trợ trực tuyến

customer

Liên hệ

TopCV cam kết sẽ xử lý các vấn đề của bạn trong vòng tối đa 24h.

Tổng đài: (024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Trong trường hợp không liên lạc được, vui lòng gửi hỗ trợ tới email: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Họ tên *
Email *
Số điện thoại *
Vấn đề cần hỗ trợ *
Gói dịch vụ *
Mô tả vấn đề cần hỗ trợ *

Gửi yêu cầu thành công

TopCV sẽ gửi phản hồi qua email bạn đã nhập trong vòng tối đa 24h.

Liên hệ hotline nếu sau 24h bạn chưa nhận được phản hồi qua email:
(024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Hoặc email trực tiếp cho TopCV tại địa chỉ: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!