Chọn tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Thời trang

TopCV gợi ý 37 việc làm phù hợp

Nhân viên Tư vấn Bán hàng Cập nhật 3 ngày trước

30/08/2018
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhân viên Kho Cập nhật 4 giờ trước

15/09/2018
Hồ Chí Minh

Nhân viên Bán hàng Thời trang Cập nhật 4 giờ trước

17/08/2018
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Quản lý Cửa hàng Thời trang Cập nhật 5 giờ trước

15/08/2018
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân viên Bán hàng Cập nhật 7 giờ trước

31/08/2018
Hồ Chí Minh

Cửa hàng Trưởng Cập nhật 1 ngày trước

17/08/2018
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Trưởng ca Cửa hàng Cập nhật 1 ngày trước

30/08/2018
Hà Nội

Cửa hàng phó Cập nhật 1 tuần trước

20/08/2018
Hà Nội, Hồ Chí Minh

Công ty Nổi Bật