Chọn tìm kiếm nâng cao

Trợ Lý Giám Đốc / Assistant Of Ceo

Số 01-03, Đường số 45, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2021

Mô tả công việc

1. Advising and assisting CEO in planning / implementing the strategic directions, goals and development plans of the Company for each department, each business channel, and each project. . ./ Tư vấn và hỗ trợ Giám đốc hoạch định / triển khai các định hướng chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển của Công ty cho từng bộ phận, từng kênh kinh doanh, từng dự án. . .

2. Help and advise the CEO to operate the production and business activities of the Company through the arrangement of work plans and priority tasks, preparation / synthesis / evaluation / analysis of information / assets. data / report / plan. . . aim at assisting Director in planning, managing and operating/ Giúp đỡ và tư vấn cho Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc sắp xếp kế hoạch làm việc và các nhiệm vụ ưu tiên, chuẩn bị / tổng hợp / đánh giá / phân tích thông tin / tài sản. dữ liệu / báo cáo / kế hoạch. . . nhằm hỗ trợ Giám đốc trong việc lập kế hoạch, quản lý và điều hành;

3. Follow up the implementation of approved plans / goals from the Board of Directors to the operational departments. Assist the Director to manage, monitor and warn effective work execution/Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch / mục tiêu đã được phê duyệt từ Ban Giám đốc đến các bộ phận tác nghiệp. Hỗ trợ Giám đốc quản lý, theo dõi, cảnh báo thực hiện công việc hiệu quả;

4. Make plans and prepare reports on operating results, brand development, project development, business cooperation opportunities ... for the Board of Directors and the Board of Directors/Lập kế hoạch và lập các báo cáo kết quả hoạt động, phát triển thương hiệu, phát triển dự án, cơ hội hợp tác kinh doanh… cho HĐQT và Ban Giám đốc;

5. Consult, support and ensure the connection for the heads of departments to understand the goals and orientations of the Board of Directors in implementing the plan / project / work/ Tư vấn, hỗ trợ và đảm bảo sự kết nối để các Trưởng bộ phận nắm được mục tiêu, định hướng của Ban Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch / dự án / công việc;

6. Assist CEO in internal / external affairs, develop cooperation opportunities with partners / customers; project development;/ Hỗ trợ CEO trong công tác đối nội / đối ngoại, phát triển cơ hội hợp tác với các đối tác / khách hàng; dự án phát triển;

7. Archiving, organizing, preparing documents and information for CEO in every meeting, business trip, optimizing CEO time and schedule;/ Lưu trữ, tổ chức, chuẩn bị tài liệu và thông tin cho CEO trong mọi cuộc họp, chuyến công tác, tối ưu hóa thời gian và lịch trình cho CEO;

8. Receive, review and return the documents submitted for signing from the departments;/ Tiếp nhận, xem xét và trả lại hồ sơ trình ký từ các bộ phận;

9. Help the Board of Directors maintain standards, processes, and corporate culture;/Giúp Ban Giám đốc duy trì các tiêu chuẩn, quy trình và văn hóa doanh nghiệp;

10. Perform other jobs as requested by the CEO/Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.


Yêu cầu ứng viên

1. Graduated from University, majoring in Business Administration (Priority for International schools, Foreign Trade ,..)/ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Ưu tiên các trường Quốc tế, Ngoại thương, ..)

2. At least 2 years of experience in the position of Assistant Director, equivalent to the level of Department Head./ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý Giám đốc tương đương cấp Trưởng phòng.

3. Proficient in English, Microsoft Office. Flexible, progressive and cooperative thinking./ Thành thạo tiếng anh, Microsoft Office. Tư duy linh hoạt, cầu tiến và hợp tác.

4. Ability to control job openings, manage time, and work under high pressure./ Có khả năng kiểm soát công việc, quản lý thời gian, chịu áp lực công việc cao.

5. Understanding operations, being able to exploit / analyze reports on business results, make reports and make presentations./ Am hiểu nghiệp vụ, có khả năng khai thác / phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lập báo cáo và thuyết trình.

Quyền lợi được hưởng

- Salary: Depend on Experiences

- Work at national company

- Insurance, travel, 13th month salary,...

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

ỨNG TUYỂN NGAY

Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2021


Vị trí Trợ Lý Giám Đốc / Assistant Of Ceo tuyển dụng bởi công ty CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED tại Hồ Chí Minh với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Trợ Lý Giám Đốc tại Hồ Chí Minh khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm
Yêu cầu giới tính: Nữ
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh