Chi tiết tin tuyển dụng

Thông tin chung

Mức lương
Thoả thuận
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Cấp bậc
Trưởng/Phó phòng
Giới tính
Không yêu cầu
Kinh nghiệm
5 năm

Địa điểm làm việc

- Khu vực: Hồ Chí Minh
- 236/25A, Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả công việc

I. Nhân sự

I. HR TASK

1. Tuyển dụng - Recruitment

- Xây dựng kế hoạch nhân sự năm (định biên nhân sự, ngân sách)

Develop annual human resource plan (HR allocation, budget)

- Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch nguồn nhân lực

Advise the Director on human resource planning

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng , lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần, hàng tháng lao động phổ thông đảm bào đủ công nhân làm dịch vụ vệ sinh tại các tòa nhà, nhà máy…

Receiving recruitment needs, making weekly and monthly recruitment plans for unskilled workers to ensure enough workers to do cleaning services in buildings, factories...

- Dự trù, phân tích ngân sách tuyển dụng, đánh giá chất lượng tuyển dụng, các kênh tuyển dụng nhằm đưa ra đề xuất hợp lý hiệu quả

Forecasting, analyzing recruitment budget, evaluating recruitment quality, recruitment channels to make reasonable and effective proposals

2. Đào tạo - Training

- Phối hợp với các phòng ban khác giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến người lao động

Coordinate with other departments to resolve all issues related to employees

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo

Organizing and implementing training programs

- Theo dõi và đánh giá các khoá học của CBNV với các đối tác để tổng kết, đánh giá và báo cáo lên BGĐ

Monitor and evaluate the staff's courses with partners to summarize, evaluate and report to the board of directors

- Quản lý ngân sách chi phí đào tạo

Manage training budgets

3. Lương thưởng & phúc lợi - C&B

- Xây dựng, đề xuất chính sách phúc lợi, lương thưởng phù hợp với quy dinh của pháp luật, yêu cầu của Công ty và khích lệ Người lao động

Develop and propose welfare, salary and bonus policies in accordance with the law, the Company's requirements and encourage employees

- Xây dựng và triển khai thực hiện tất cả các chính sách liên quan an sinh phúc lợi của người lao động: Khen thưởng, đãi ngộ, kỷ luật ...

Develop and implement all policies related to employee's welfare and welfare: Reward, remuneration, discipline...

- Thực hiện các nghiệp vụ về BHXH theo đúng quy định pháp luật và chính sách của Công ty

Perform social insurance operations in accordance with the law and the Company's policies

- Làm việc với các cơ quan nhà nước (BHXH, Liên đoàn lao động, …) khi có yêu cầu

Work with state agencies related to administrative procedures (if any)

4. Quan hệ lao động 

- Xây dựng và tổ chức các chương trình là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty

Building and organizing programs to act as a bridge between the Board of Directors and employees in the Company

- Xử lý những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động

Xử lý những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động

II. Hành chính - Administrative works

- Quản lý công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ

Manage and store company records, equipment records, vehicle records

- Xây dựng các quy trình, quy định và quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ làm việc...

Develop processes, regulations and management of stationery, equipment, tools, working tools...

- Quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường làm việc

Manage security and order protection, property protection, work environment hygiene

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan chức năng: Xin cấp phép cho các cơ sở hoạt động, tiếp đón cơ quan chức năng đến làm việc tại cơ sở...

Carry out procedures related to authorities: Apply for permits for establishments to operate, receive competent authorities to work at the facility...

III. Quản lý và thực hiện KPI - Manage and implement KPI

- Quản lý KPI cá nhân/bộ phận

Personal and departmental KPI management

- Đảm bảo thực hiện các tiêu chí KPI được giao trong tháng và hoàn thành đúng tiến độ

Ensure the implementation of KPI criteria assigned in the month and complete on schedule

- Báo cáo kết quả thực hiện KPI hàng tuần/tháng/quý/năm

Report on KPI performance weekly/monthly/quarterly/yearly

- Phân tích nguyên nhân sự cố trong quá trình thực hiện KPI

Analyze the cause of problems during KPI implementation

- Đưa ra phương án cải tiến để đảm bảo kết quả KPI

Provide improvement plans to ensure KPI results

Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, luật

Graduated from university or higher majoring in human resource management, law

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương cho những công ty có 1000 lao động phổ thông trở lên

 At least 5 years of experience in a similar position for companies with 1000 or more unskilled workers

- Có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch và chiến lược tuyển dụng lao động phổ thông

Experience in planning and strategy of recruiting unskilled workers

- Kiến thức quản trị nhân sự, hệ thống đánh giá tốt

Knowledge of human resource management, good evaluation system

- Kỹ năng thuyết trình, đào tạo

Presentation and training skills

- Khả năng xây dựng hệ thống, quy trình, quy chế,…

Ability to build systems, processes, regulations, etc.

- Khả năng quản lý, bao quát công việc và xử lý các mối quan hệ lao động

Ability to manage, cover work and handle labor relations

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch và quản lý mục tiêu

Ability to motivate employees to work

- Kỹ năng xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, quy định

Skills in building systems of policies, procedures and regulations

- Khả năng tạo động lực làm việc cho nhân sự

Ability to motivate employees to work

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chân thành, thân thiện, cam kết và trách nhiệm

Agility, enthusiasm, sincerity, friendliness, commitment and responsibility

Quyền lợi

- Lương thỏa thuận 

- Được phát triển ko giới hạn, quy trình làm việc và lộ tình thăng tiến rõ ràng

Unlimited development, clear working process and career path

- Thu nhập hấp dẫn tùy theo năng lực+ thưởng theo hiệu quả công việc, lương tháng 14,15

Attractive income depending on capacity + bonus based on work performance, monthly salary 14.15

- Được tham gia BHXH theo luật lao động và được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo chính sách của cty cũng như theo quy định của nhà nước

Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to the company's regulations.

- Tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao + chuyến du lịch định kỳ hàng năm theo chính sách cty

Participate in advanced professional training course + annual trip according to company policy

- Môi trường làm việc sang trọng, không gian xanh, đầy đủ cơ sở vật chất và chuyên nghiệp

Luxurious working environment, green space, full facilities and professionalism

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!

Chia sẻ tin tuyển dụng

Sao chép đường dẫn

https://www.topcv.vn/viec-lam/truong-phong-hanh-chinh-nhan-su/542745.html

Chia sẻ qua mạng xã hội

Báo cáo tin tuyển dụng

Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng, hãy phản ánh với chúng tôi

Báo cáo tin tuyển dụng không chính xác

Thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HB-KMIX

Xem trang công ty

Giới thiệu

ABOUT US

Nhật Bản – nơi đáng sống với những cái nhất trên thế giói & điều tự hào là môi tường sống luôn luôn sạch đẹp.

Japan, where the living environment is ideal and hygienic, with qualities amongst the highest in the world.

Môi trường sống luôn sạch đẹp nhờ vào ý thức con người nhưng sự đóng góp của những công ty vệ sinh là không nhỏ. Công ty K- MIX là một trong những công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh, bảo trì cac tòa nhà cao tầng... tại Nhật Bản được thành lập từ 1954. Sau 58 năm hoạt động phát triển không ngừng & mong muốn mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài, K-MIX corporation đã đầu tư vào Việt Nam,

Thanks to the effort of both civilians and hygiene service companies to build a clean living environment, KMIX is exceptional in providing hygienic and maintenance of skyscrapers from 1954 in Japan. After 58 years of nonstop development and desire of expansion overseas, K-MIX has invested in VN

Sau thời gian tìm hiểu môi trường kinh doanh tại VN và các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh việt Nam năm 2012 K-MIX quyết định đầu tư váo Cty TNHH TMDV Huy Bảo- 

After investigating the economic environment and companies specializing in cleaning services in VN, in 2012, KMIX decided to invest in Huy Bảo Co., Ltd

Cty Huy Bảo thành lập năm 1999 là công ty đầu tiên mang kỹ thuật lau kính bên ngoài và dịch vụ vệ sinh bên trong cho các tòa nhà cao tầng từ Mỹ về VN, và có số lượng khách hàng lớn (tòa nhà cao tầng hạng A) ổn định lâu dài.

Huy Bảo Co., Ltd was founded in 1999, it was the first company to bring external glass cleaning techniques and internal cleaning services for skyscraper back from America to VN and has a stable quantity of customers (Grade A buildings)

Năm 2012 sau khi được KMIX corporation đầu tư công ty đổi tên thành công ty HB-KMIX .

In 2012, K-MIX Corporation change the name of the company to HB-KMIX after the investment

Năm 2017 KMIX corporation mua lại toàn bộ vốn góp của các thành viên, cty HB-KMIX trở thành công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản.

In 2017, K-MIX Corporation bought back all the contributed capital of its members, HB-KMIX became a 100% Japanese invested company.

HB-KMIX hiện nay vói hơn 500 khách hàng, tòa nhà và hơn 1.000 lao động có tay nghề cao luôn đặt vấn đề an toàn lao động, chất lượng dịch vụ vệ sinh & giá bán cạnh tranh là tiêu chí kinh doanh đầu tiên nhằm mang đến sự hài lòng tối đa từ quý khách hàng.

HB-KMIX Co., Ltd currently has over 500 customers and past 1.000 professional employees always put labour safety and quality as the number one priority in order to bring utmost satisfaction to our customers

+ An toàn lao động : Công ty đã mua đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động đặc biệt BH tai nạn lao động mức bồi thường lên đến 460.000.000VND/vụ, và bảo hiểm tái sản cho khách hàng mức bồi thường lên đến 24.000.000.000VNĐ/vụ

Work safety: the company has purchased every necessary insurance for employees especially occupational accident insurance with indemnify reaching 460.000.000 VND/case, and property insurance for customers reaching 23.000.000.000VNĐ/case

+ Chất lượng dịch vụ vệ sinh: Công ty luôn cập nhật các kỹ thuật, máy móc thiết bị tiên tiến để áp dụng vào công việc.

Quality of cleaning service: the company is always up-to-date on technique, cutting edge technology to put into practice.

HB-KMIX Kinh doanh ngày càng phát triển đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước – Là một trong 49 doanh nghiệp đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2019 được UBND thành phó HCM khen thưởng.

HB-KMIX growing business contributes a lot to the state budget – Is one of 49 enterprises to have excellent records of tax payment obligations in 2019, and praised by the People's committee of HCM city.

Quý khách hàng hãy luôn tin tưởng & sự hài lòng của quý vị là thành công của công ty HB-KMIX chúng tôi.

Your trust and satisfaction is our accomplishment

HB-KMIX trading service Co, LTd.


Quy mô

1000+ nhân viên

Địa điểm

236/25A, Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm cùng công ty

Xem nhiều hơn
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Còn 33 ngày để ứng tuyển

Việc làm liên quan

Đang tải việc làm liên quan...
Không có việc làm liên quan

Còn {{ job.remain_deadline_by_day }} ngày để ứng tuyển

Còn {{ job.remain_deadline_by_hour }} giờ để ứng tuyển

Apply việc gì cũng dễ
Vị trí Trưởng Phòng Hành Chính – Nhân Sự tuyển dụng bởi công ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HB-KMIX tại Hồ Chí Minh với mức lương 15-23 triệu yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Trưởng Phòng Hành Chính tại Hồ Chí Minh khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

Khóa học dành cho bạn

Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu

Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?

Việc làm Chất lượng

  • Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
  • Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.

Công cụ viết CV đẹp Miễn phí

  • Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
  • Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.

Hỗ trợ Người tìm việc

  • Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
  • Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.

Bảo mật & An toàn tuyệt đối

  • Bạn có thể chủ động bật / tắt trạng thái tìm việc, trạng thái cho phép Nhà tuyển dụng xem hồ sơ. Nếu các trạng thái tắt, không ai có thể xem được CV của bạn.
  • Các Nhà tuyển dụng đều được TopCV xác thực rõ ràng danh tính, đảm bảo đến từ các công ty uy tín, giúp bạn yên tâm hơn khi ứng tuyển và sớm chủ động nhận được phản hổi.

Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!

Từ khoá tìm việc làm phổ biến tại TopCV

TÌM VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ

Việc làm An toàn lao động Việc làm Bán hàng kỹ thuật Việc làm Bán lẻ / bán sỉ Việc làm Báo chí / Truyền hình Việc làm Bảo hiểm Việc làm Bảo trì / Sữa chữa Việc làm Bất động sản Việc làm Biên / Phiên dịch Việc làm Bưu chính - Viễn thông Việc làm Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Việc làm Cơ khí / Chế tạo / Tự động hóa Việc làm Công nghệ cao Việc làm Công nghệ Ô tô Việc làm Công nghệ thông tin Việc làm Dầu khí/Hóa chất Việc làm Dệt may / Da giày Việc làm Địa chất / Khoáng sản Việc làm Dịch vụ khách hàng Việc làm Điện / Điện tử / Điện lạnh Việc làm Điện tử viễn thông Việc làm Du lịch Việc làm Dược phẩm / Công nghệ sinh học Việc làm Giáo dục / Đào tạo Việc làm Hàng cao cấp Việc làm Hàng gia dụng Việc làm Hàng hải Việc làm Hàng không Việc làm Hàng tiêu dùng Việc làm Hành chính / Văn phòng Việc làm Hoá học / Sinh học Việc làm Hoạch định/Dự án Việc làm In ấn / Xuất bản Việc làm IT Phần cứng / Mạng Việc làm IT phần mềm Việc làm Kế toán / Kiểm toán Việc làm Khách sạn / Nhà hàng Việc làm Kiến trúc Việc làm Kinh doanh / Bán hàng Việc làm Logistics Việc làm Luật/Pháp lý Việc làm Marketing / Truyền thông / Quảng cáo Việc làm Môi trường / Xử lý chất thải Việc làm Mỹ phẩm / Trang sức Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh Việc làm Ngân hàng / Tài chính Việc làm Ngành nghề khác Việc làm NGO / Phi chính phủ / Phi lợi nhuận Việc làm Nhân sự Việc làm Nông / Lâm / Ngư nghiệp Việc làm Phi chính phủ / Phi lợi nhuận Việc làm Quản lý chất lượng (QA/QC) Việc làm Quản lý điều hành Việc làm Sản phẩm công nghiệp Việc làm Sản xuất Việc làm Spa / Làm đẹp Việc làm Tài chính / Đầu tư Việc làm Thiết kế đồ họa Việc làm Thiết kế nội thất Việc làm Thời trang Việc làm Thư ký / Trợ lý Việc làm Thực phẩm / Đồ uống Việc làm Tổ chức sự kiện / Quà tặng Việc làm Tư vấn Việc làm Vận tải / Kho vận Việc làm Xây dựng Việc làm Xuất nhập khẩu Việc làm Y tế / Dược

TÌM VIỆC LÀM TẠI NHÀ

Việc làm tại Hà Nội Việc làm tại Hồ Chí Minh Việc làm tại Bình Dương Việc làm tại Bắc Ninh Việc làm tại Đồng Nai Việc làm tại Hưng Yên Việc làm tại Hải Dương Việc làm tại Đà Nẵng Việc làm tại Hải Phòng Việc làm tại An Giang Việc làm tại Bà Rịa-Vũng Tàu Việc làm tại Bắc Giang Việc làm tại Bắc Kạn Việc làm tại Bạc Liêu Việc làm tại Bến Tre Việc làm tại Bình Định Việc làm tại Bình Phước Việc làm tại Bình Thuận Việc làm tại Cà Mau Việc làm tại Cần Thơ Việc làm tại Cao Bằng Việc làm tại Cửu Long Việc làm tại Đắc Lắc Việc làm tại Đắc Nông Việc làm tại Điện Biên Việc làm tại Đồng Tháp Việc làm tại Gia Lai Việc làm tại Hà Giang Việc làm tại Hà Nam Việc làm tại Hà Tĩnh Việc làm tại Hậu Giang Việc làm tại Hoà Bình Việc làm tại Khánh Hoà Việc làm tại Kiên Giang Việc làm tại Kon Tum Việc làm tại Lai Châu Việc làm tại Lâm Đồng Việc làm tại Lạng Sơn Việc làm tại Lào Cai Việc làm tại Long An Việc làm tại Miền Bắc Việc làm tại Miền Nam Việc làm tại Miền Trung Việc làm tại Nam Định Việc làm tại Nghệ An Việc làm tại Ninh Bình Việc làm tại Ninh Thuận Việc làm tại Phú Thọ Việc làm tại Phú Yên Việc làm tại Quảng Bình Việc làm tại Quảng Nam Việc làm tại Quảng Ngãi Việc làm tại Quảng Ninh Việc làm tại Quảng Trị Việc làm tại Sóc Trăng Việc làm tại Sơn La Việc làm tại Tây Ninh Việc làm tại Thái Bình Việc làm tại Thái Nguyên Việc làm tại Thanh Hoá Việc làm tại Thừa Thiên Huế Việc làm tại Tiền Giang Việc làm tại Toàn Quốc Việc làm tại Trà Vinh Việc làm tại Tuyên Quang Việc làm tại Vĩnh Long Việc làm tại Vĩnh Phúc Việc làm tại Yên Bái Việc làm tại Nước Ngoài

VIỆC LÀM PHỔ BIẾN

Tìm việc làm Thực tập sinh Tìm việc làm Trợ giảng Tìm việc làm Giáo viên Tìm việc làm Thư ký Tìm việc làm Nhân viên kỹ thuật Tìm việc làm IT Helpdesk Tìm việc làm Lập trình viên PHP Tìm việc làm Lập trình viên Javascript Tìm việc làm Lập trình viên ReactJS Tìm việc làm Lập trình viên VueJS Tìm việc làm Lập trình viên AngularJS Tìm việc làm Lập trình viên NodeJS Tìm việc làm Lập trình viên Java Tìm việc làm Lập trình viên .NET Tìm việc làm Lập trình Front-End Tìm việc làm Lập trình Back-End Tìm việc làm Lập trình viên iOS Tìm việc làm Lập trình viên Android Tìm việc làm Lập trình viên React Native Tìm việc làm Lập trình viên Mobile Tìm việc làm Tester Tìm việc làm Business Analyst Tìm việc làm Data Analyst Tìm việc làm Lập trình viên Tìm việc làm Fullstack Developer Tìm việc làm Unity Developer Tìm việc làm Game Developer Tìm việc làm Nhân viên Telesales Tìm việc làm Nhân viên kinh doanh Tìm việc làm Nhân viên Lễ tân Tìm việc làm Trưởng nhóm kinh doanh Tìm việc làm Trưởng phòng kinh doanh Tìm việc làm Giám đốc kinh doanh Tìm việc làm Sales Manager Tìm việc làm Giám sát bán hàng Tìm việc làm Nhân viên bán hàng Tìm việc làm Chuyên viên quan hệ khách hàng Tìm việc làm Trưởng nhóm bán hàng Tìm việc làm Quản lý Nhà hàng Tìm việc làm Quản lý Bán hàng Tìm việc làm Trợ lý kinh doanh Tìm việc làm Quản lý Cửa hàng Tìm việc làm Thực tập sinh kinh doanh Tìm việc làm Trình dược viên Tìm việc làm Kinh doanh Tìm việc làm Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tìm việc làm Nhân viên chăm sóc khách hàng Tìm việc làm Nhân viên Phát triển thị trường Tìm việc làm Nhân viên Marketing Tìm việc làm Trưởng phòng Marketing Tìm việc làm Giám đốc Marketing Tìm việc làm Marketing Manager Tìm việc làm Trưởng nhóm Marketing Tìm việc làm Performance Marketing Tìm việc làm Digital Marketing Tìm việc làm Marketing Online Tìm việc làm Trade Marketing Tìm việc làm Trade Marketing Manager Tìm việc làm Nhân viên Facebook Ads Tìm việc làm Telemarketing Tìm việc làm Content Tìm việc làm Content Marketing Tìm việc làm Content Writer Tìm việc làm Content Creator Tìm việc làm Copywriter Tìm việc làm Video Editor Tìm việc làm Nhân viên Quay/Dựng video Tìm việc làm Thực tập sinh Marketing Tìm việc làm Nhân viên SEO Tìm việc làm Thực tập sinh SEO Tìm việc làm Biên phiên dịch Tìm việc làm Tiếng Nhật Tìm việc làm Tiếng Hàn Tìm việc làm Tiếng Trung Tìm việc làm Tiếng Anh Tìm việc làm Biên phiên dịch Tiếng Nhật Tìm việc làm Biên phiên dịch Tiếng Hàn Tìm việc làm Biên phiên dịch Tiếng Trung Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Nhật Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Hàn Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Trung Tìm việc làm Giáo viên Tiếng Anh Tìm việc làm Thiết kế đồ hoạ/Designer Tìm việc làm Thiết kế nội thất Tìm việc làm Thiết kế website Tìm việc làm Trưởng phòng nhân sự Tìm việc làm Tuyển dụng/Nhân sự Tìm việc làm Hành chính nhân sự Tìm việc làm Nhân viên hành chính Tìm việc làm Nhân viên mua hàng Tìm việc làm Nhân viên văn phòng Tìm việc làm Nhân viên nhập liệu Tìm việc làm Chuyên viên tuyển dụng Tìm việc làm Thực tập sinh Nhân sự Tìm việc làm Truyền thông nội bộ Tìm việc làm Truyền thông Tìm việc làm Nhân viên Tư vấn Tìm việc làm Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tìm việc làm Tư vấn tài chính Tìm việc làm Nhân viên Kế toán Tìm việc làm Kế toán trưởng Tìm việc làm Kế toán kho Tìm việc làm Kế toán bán hàng Tìm việc làm Kế toán tổng hợp Tìm việc làm Thực tập sinh kế toán Tìm việc làm Nhân viên Thu ngân Tìm việc làm Ngân hàng Tìm việc làm Nhân viên kinh doanh bất động sản Tìm việc làm Nhân viên tư vấn bất động sản Tìm việc làm Bất động sản Tìm việc làm Kiểm toán viên Tìm việc làm Account Executive Tìm việc làm Account Manager Tìm việc làm Giám đốc dự án Tìm việc làm Giám đốc điều hành Tìm việc làm Trợ lý giám đốc Tìm việc làm Nhân viên lái xe Tìm việc làm Nhân viên giao hàng Tìm việc làm Nhân viên kho Tìm việc làm Kỹ sư cơ khí Tìm việc làm Bán thời gian Tìm việc làm Quản lý Tìm việc làm Trợ lý