Chọn tìm kiếm nâng cao

Trưởng Phòng Marketing

Số 12 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2020

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động Marketing và truyền thông, thương hiệu của công ty.

1.1. Xây dựng và phát triển thương hiệu A2Z

- Lên kế hoạch xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu A2Z (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông, tài sản …).

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu A2Z bao gồm các yêu tố vật thể và phi vật thể dựa trên tầm nhìn, giá trị cốt lõi và phương châm kinh doanh của công ty như:

 Hình ảnh văn phòng, banner, biển bảng, đồng phục, ấn phẩm, ba lô, cặp sách, huy hiệu, bì thư, thiệp mừng…

 Quản lý, xây dựng tài khoản Facebook, Email, fanpage, hồ sơ năng lực… có sự đồng nhất phục vụ xây dựng thương hiệu hiệu quả;

 Xây dựng bộ quy trình, quy chuẩn của doanh nghiệp.

1.2. Truyền thông và tiếp thị:

- Quản lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động truyền thông của công ty, nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu của công ty.

- Chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới (xây dựng ý tưởng sản phẩm mới, định hướng xây dựng thương hiệu sản phẩm mới).

- Tạo mối quan hệ và giữ quan hệ tốt với truyền thông và quảng cáo.

- Quản lý các đầu thông tin cung cấp cho báo chí;

- Có biện pháp, kế hoạch thực hiện các biện pháp ngăn ngừa khủng hoảng thông tin, phối hợp xử lý khi xảy ra các sự cố ảnh hưởng;

- Xây dựng bản đồ khách hàng của Dịch thuật A2Z nhằm mục đích Quảng cáo - kinh doanh hiệu quả;

- Quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty;

- Quản lý, kiểm duyệt các thông tin trước khi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của công ty;

- Quản lý tập khách hàng trên các tài khoản mạng xã hội của công ty;

- Lên kế hoạch marketing, chăm sóc khách hàng qua các tài khoản mạng xã hội;

- Lên kế hoạch: xây dựng website khoa học, hiệu quả; Quản lý công việc in ấn, tờ rơi, catalogue, nội dung Website….

- Cùng đội Seo phát triển quảng cáo….

- Tìm hiểu các hình thức quảng cáo phù hợp với A2Z;

- Lên kế hoạch truyền thông bằng: triển lãm, từ thiện, tài trợ, banner,…

- Xây dựng tập khách hàng của A2Z;

- Lên kế hoạch cùng các phòng ban triển khai các phương thức chăm sóc khách hàng;

1.3. Truyền thông nội bộ:

- Chịu trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ trong công ty.

- Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình nội bộ nhằm lan tỏa, gắn kết các thành viên của công ty, gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ, xây dựng phát triển văn hóa công ty nhằm nâng cao thương hiệu A2Z.

- Cùng Giám đốc xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp bao gồm:

 Phong cách, tác phong, giao tiếp với khách hàng đối với nhân viên văn phòng;

 Tác phong thái độ làm việc của nhân viên biên phiên dịch;

 Và tác phong thái độ đối với công việc chung của công ty;

 Phong cách ứng xử đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp;

2. Chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản chi phí thuộc bộ phận được giao đảm nhiệm, đảm bảo chi đúng mục đích và đủ theo tờ trình Giám đốc phê duyệt.

- Thiết lập ngân sách thuộc bộ phận được giao đảm nhiệm, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

- Tiến hành chi ngân sách đúng mục đích, nắm rõ và lên danh sách chi phù hợp với kế hoạch tài chính, mục tiêu công việc;

- Thực hiện báo cáo và giải trình về kết quả công việc, các khoản chi ngân sách đã được giao.

3. Chịu trách nhiệm điều hành nhân viên trong bộ phận đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng, quản lý và điều phối nhân viên Phòng Marketing;

- Chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của phòng Marketing (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi);

- Phối hợp với nhân sự để xử lý những nhân viên sai phạm;

- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại Phòng Marketing.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc công ty.

Yêu cầu ứng viên

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động Marketing và truyền thông, thương hiệu của công ty.

1.1. Xây dựng và phát triển thương hiệu A2Z

- Lên kế hoạch xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu A2Z (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông, tài sản …).

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu A2Z bao gồm các yêu tố vật thể và phi vật thể dựa trên tầm nhìn, giá trị cốt lõi và phương châm kinh doanh của công ty như:

 Hình ảnh văn phòng, banner, biển bảng, đồng phục, ấn phẩm, ba lô, cặp sách, huy hiệu, bì thư, thiệp mừng…

 Quản lý, xây dựng tài khoản Facebook, Email, fanpage, hồ sơ năng lực… có sự đồng nhất phục vụ xây dựng thương hiệu hiệu quả;

 Xây dựng bộ quy trình, quy chuẩn của doanh nghiệp.

1.2. Truyền thông và tiếp thị:

- Quản lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động truyền thông của công ty, nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu của công ty.

- Chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới (xây dựng ý tưởng sản phẩm mới, định hướng xây dựng thương hiệu sản phẩm mới).

- Tạo mối quan hệ và giữ quan hệ tốt với truyền thông và quảng cáo.

- Quản lý các đầu thông tin cung cấp cho báo chí;

- Có biện pháp, kế hoạch thực hiện các biện pháp ngăn ngừa khủng hoảng thông tin, phối hợp xử lý khi xảy ra các sự cố ảnh hưởng;

- Xây dựng bản đồ khách hàng của Dịch thuật A2Z nhằm mục đích Quảng cáo - kinh doanh hiệu quả;

- Quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty;

- Quản lý, kiểm duyệt các thông tin trước khi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của công ty;

- Quản lý tập khách hàng trên các tài khoản mạng xã hội của công ty;

- Lên kế hoạch marketing, chăm sóc khách hàng qua các tài khoản mạng xã hội;

- Lên kế hoạch: xây dựng website khoa học, hiệu quả; Quản lý công việc in ấn, tờ rơi, catalogue, nội dung Website….

- Cùng đội Seo phát triển quảng cáo….

- Tìm hiểu các hình thức quảng cáo phù hợp với A2Z;

- Lên kế hoạch truyền thông bằng: triển lãm, từ thiện, tài trợ, banner,…

- Xây dựng tập khách hàng của A2Z;

- Lên kế hoạch cùng các phòng ban triển khai các phương thức chăm sóc khách hàng;

1.3. Truyền thông nội bộ:

- Chịu trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ trong công ty.

- Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình nội bộ nhằm lan tỏa, gắn kết các thành viên của công ty, gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ, xây dựng phát triển văn hóa công ty nhằm nâng cao thương hiệu A2Z.

- Cùng Giám đốc xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp bao gồm:

 Phong cách, tác phong, giao tiếp với khách hàng đối với nhân viên văn phòng;

 Tác phong thái độ làm việc của nhân viên biên phiên dịch;

 Và tác phong thái độ đối với công việc chung của công ty;

 Phong cách ứng xử đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp;

2. Chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản chi phí thuộc bộ phận được giao đảm nhiệm, đảm bảo chi đúng mục đích và đủ theo tờ trình Giám đốc phê duyệt.

- Thiết lập ngân sách thuộc bộ phận được giao đảm nhiệm, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

- Tiến hành chi ngân sách đúng mục đích, nắm rõ và lên danh sách chi phù hợp với kế hoạch tài chính, mục tiêu công việc;

- Thực hiện báo cáo và giải trình về kết quả công việc, các khoản chi ngân sách đã được giao.

3. Chịu trách nhiệm điều hành nhân viên trong bộ phận đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng, quản lý và điều phối nhân viên Phòng Marketing;

- Chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của phòng Marketing (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi);

- Phối hợp với nhân sự để xử lý những nhân viên sai phạm;

- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại Phòng Marketing.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc công ty.

Quyền lợi được hưởng

• Mức lương, thưởng cạnh tranh

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghệp và đề cao giá trị năng lực của nhân viên

• Có cơ hội thăng tiến và phá triển bản thân

• Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

• Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

• Hoạt động tập thể : Tham quan, nghỉ mát hàng năm, hoạt động văn thể,...

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


Vị trí Trưởng Phòng Marketing tuyển dụng bởi công ty Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z tại Hà Nội với mức lương 15-20 triệu yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Trưởng Phòng Marketing tại Hà Nội khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 2 người
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hà Nội

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh