Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch

Established in 2011, SAMSUNG SDS Vietnam  owned 100% foreign investment and is a member of Samsung Group. Operating in logistics & warehouse services mainly for Samsung Electronics factory. Samsung SDS has been continuously expending its business scope and we are looking for the potential candidates to contact us for a great chance working in Samsung Corporation.

Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Tuyển dụng

Outbound Trucking Staff

25/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian