Danh sách mẫu Cover Letter / Thư xin việc tiếng Anh / Việt / Nhật

Các mẫu Cover Letter (thư xin việc) đuợc thiết kế theo chuẩn, theo các ngành nghề. Phù hợp với sinh viên và người đi làm.