Các mẫu dành cho lập trình viên Android, iOS, Web, .Net,...
Bạn chỉ cần dành ra 5 phút để tham khảo các CV mẫu theo từng nhóm ngành dưới đây, bạn sẽ biết cách làm thế nào để có một CV đúng, chuẩn và phù hợp với từng vị trí công việc cụ thể.

CV dành cho Lập trình viên Android

CV dành cho Lập trình viên iOS, PHP, .NET, Java sẽ được cập nhật trong vài ngày tới.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Email: hotro@topcv.vn
ĐT: 04.62.765.006 (giờ hành chính)

Viet CV