Hệ thống đánh giá
chất lượng kỹ năng ứng viên

Khẳng định năng lực nghề nghiệp thông qua các bài thi đa dạng chủ đề, từ đa dạng các ngành nghề. Hệ thống sẽ xác thực kỹ năng bạn đưa vào CV, từ đó giúp CV của bạn trở nên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng và nâng cao tỷ lệ trúng tuyển tại các công ty bạn mong muốn

Nhận ngay chứng chỉ do Testcenter - Nền tảng đánh giá năng lực nhân sự hàng đầu Việt Nam cung cấp khi ứng viên hoàn thành bài thi và nằm trong Top những ứng viên có kết quả xuất sắc nhất!

Tìm hiểu ngay
Hệ thống đánh giá chất lượng kỹ năng ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Kỹ năng công nghệ

Agile

Trung bình 1100+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Git

Trung bình 700+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

HTML

Trung bình 1700+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Java

Trung bình 500+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Javascript

Trung bình 700+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

MySQL

Trung bình 600+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Photoshop

Trung bình 1100+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

PHP

Cơ bản 200+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Python

Cơ bản 300+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

SEO

Trung bình 900+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

ReactJS

Trung bình 300+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Adobe Premiere Pro

Trung bình 100+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Phân tích dữ liệu

Nâng cao 700+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Wordpress

Cơ bản 200+ ứng viên

Kỹ năng công nghệ

Adobe Acrobat

Cơ bản 100+ ứng viên

Kỹ năng văn phòng

Kỹ năng văn phòng

Word

Trung bình 2900+ ứng viên

Kỹ năng văn phòng

Excel

Trung bình 1800+ ứng viên

Kỹ năng văn phòng

PowerPoint

Trung bình 600+ ứng viên

Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

Làm việc nhóm

Trung bình 2400+ ứng viên

Kỹ năng mềm

Thuyết trình

Trung bình 1400+ ứng viên

Kỹ năng mềm

Giao tiếp

Trung bình 3400+ ứng viên

Kỹ năng mềm

Tư duy sáng tạo

Nâng cao 3400+ ứng viên