CÔNG TY TNHH BẢN VIÊN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH BẢN VIÊN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH BẢN VIÊN

We, Ban Vien Company Limited – are Trusted Technology Partner in Software Development & Embedded System development, have been providing full scope of IT services for 9 years in Automotive (Chip Driver Development), Education (K-12 LMS Platform, Professional e-Training Platform), e-Commerce (Customer Development & Sales Development) for FMCG industry, Banking & Finance, Insurance.


CÔNG TY TNHH BẢN VIÊN Tuyển dụng

Embedded Software Developer

07/03/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian