CarePlus International Clinic – Branch of CityClinic Vietnam Ltd

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CarePlus International Clinic – Branch of CityClinic Vietnam Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CarePlus International Clinic – Branch of CityClinic Vietnam Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CarePlus International Clinic – Branch of CityClinic Vietnam Ltd

CarePlus is a 100% foreign owned clinic chain with two international standard clinics in Ho Chi Minh City and we are an associate of Singapore Medical Group.

We offer uniquely patient-centric, high quality, affordable outpatient healthcare services for individuals and corporates.  

Best in class professionals and modern equipment are available in our clinics, covering a multitude of specialties (Pediatrics, Internal Medicine, Obstetrics & Gynecology, Cardiology, Hepatology & Gastroenterology, Dental Care, Ophthalmology, Ear-Nose-Throat, Minor Surgery, Pulmonology, Dermatology, Family Medicine, Emergency Care, etc.) and services (Health Screening, Imaging & Laboratory Diagnostics, Vaccination, Lifestyle & Health Advisory, etc.).  

CarePlus is an associate of Singapore Medical Group, a specialist and primary healthcare provider with a network of more than 20 medical specialties and 26 clinics across Singapore.