CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

FE Credit 3B Floor, Ree Tower, 9 Doan Van Bo, Dist. 4, HCMC.

We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an independent company with the Brand FE CREDIT. Since then, we continuously have been enlarging and taking the leadership of consumer finance market in Vietnam. Our success is built on serving the best sake of our customers; we are keen on designing new products with add-on values to customers with our philosophy of Fast and Easy.

We have long nourished the determination to professionalise our operations. We embrace a strong organisational culture with a shared aspiration and values which allows us to act as a united and focused company.

FOCUS – UNITY – SIMPLICITY – OWNERSHIP