CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN FINANCE VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN FINANCE VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN FINANCE VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CTY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN FINANCE VIỆT NAM

- Trao đổi với khách hàng, data có sẵn

- Việc làm văn phòng, ngồi máy lạnh, đảm bảo không đi thị trường

- Hướng đẫn hỗ trợ hồ sơ khách hàng trong thời gian đăng ký

- Chăm sóc khách hàng theo cách của bạn