Phòng xúc tiến thương mại tỉnh Chungcheongnam Hàn Quốc tại Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Phòng xúc tiến thương mại tỉnh Chungcheongnam Hàn Quốc tại Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Phòng xúc tiến thương mại tỉnh Chungcheongnam Hàn Quốc tại Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Phòng xúc tiến thương mại tỉnh Chungcheongnam Hàn Quốc tại Việt Nam

Văn phòng xúc tiến thương mại Chungcheongnam- Do ( CEPA) có chức năng đại diện chính quyền và các nhà sản xuất của Hàn Quốc tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt trên nhiều lĩnh vực tại thị trường toàn quốc