Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường - Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường - Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường - Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường - Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam

Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường (CEW) là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam- trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.  Là đơn vị hoạt động sản xuất, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, với đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng được nhiệm vụ quan trắc, và phân tích mẫu môi trường...