3S Media chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của 3S Media, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu 3S Media

3S Media là đơn vị sản xuất phim Stop motion cho trẻ em trên Youtube.

https://www.facebook.com/pg/EdukidsPlay/about/?ref=page_internal