Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về 9F Fintech Holdings Group

5.0
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của 9F Fintech Holdings Group và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
04/07/2019
"Good environment working place"
Điểm trung bình
5

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Beautiful and creative office. Our human rights are respected. Good teamwork.
Điều tôi không hài lòng
Traffic jam on the way to travel
5
5
5
5
5

Giới thiệu

9F Group

 

9F group is a leading Chinese Fintech platform and has more than 60million registered users with most of them using 9F’s mobile applications. 

 

Founded in 2006, 9F is committed to offer its users with simple, efficient, high-quality and comprehensive financial services and aimed to create 

a wealth of values for its users through mobile Internet and Big Data risk management technologies. 

 

9F was a founding member of National Internet Finance Association of China (NIFA) and elected to be a board member of NIFA. 

Sponsored by the People’s Bank of China, the China Banking Regulatory Commission (CBRC), China Securities Regulatory Commission (CSRC) 

and China Insurance Regulatory Commission (CIRC), NIFA was founded in Shanghai in March 2016.

 

C4-C8 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. HCM