A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N)

Công ty Cổ phần Trung tâm nghiên cứu A.N (http://anlab.jp/en/ ) là công ty hoạt động trong lĩnh vực IT có văn phòng làm việc tại Hà Nội và Tokyo. Các thành viên chủ chốt của công ty đều có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc nhiều năm tại Mỹ, Nhật Bản. Khách hàng chủ yếu của công ty là các công ty, trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt là khách hàng Mỹ, Nhật Bản. Công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cao, luôn tạo điều kiện cho các cá nhân có cơ hội phát triển nghề nghiệp. 

A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N) Tuyển dụng