Acazia Software chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Acazia Software, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Acazia Software

Acazia Software is a professional Software Outsourcing company with recognized expertise in Mobile Game Development, Mobile Application Development and Responsive Website Design & Development to businesses worldwide. We embrace the latest technologies to deliver solutions that address our clients’ business challenges. We focus on resolving the IT conundrum for our clients thereby enabling them to focus on their core business strengths.


We look forward to working with you!

Acazia Software Tuyển dụng

HTML/ CSS Developer

19/12/2020
Hà Nội
Toàn thời gian