Active & Bright English chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Active & Bright English, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Active & Bright English

Active & Bright English là đơn vị tiên phong trong giảng dạy chương trình Tiếng Anh GrapeSEED cho trẻ 4-12 tuổi & Ngữ pháp Tiếng Anh cho trẻ lớp 3-4-5 tại Hà Nội.

Active & Bright English Tuyển dụng