ActsOne Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của ActsOne Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu ActsOne Vietnam

ActsOne Vietnam, a beauty e-commerce company, is specialized in e-commerce and cosmetics business in Vietnam.

We are operating sky007.vn online shopping mall, and unique authorized distributor of Bbia/Eglips from Korea.

We do a lot of business activities to be successful on the beauty industry.

If you are passionate, talented and have a good attitude, work with us and join to our team.