ADVANCE FREIGHT VIETNAM CO.LTD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

ADVANCE FREIGHT VIETNAM CO.LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của ADVANCE FREIGHT VIETNAM CO.LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu ADVANCE FREIGHT VIETNAM CO.LTD

Advance Vietnam Company Ltd., was co-founded by a team of experienced professionals in the freight forwarding and logistics industry. We envisions to become an industry leader in the next five years by delivering a premier service. Our mission is to gain the highest level of clients’ satisfaction and bring greater values to their business.