AhaSlides Pte Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của AhaSlides Pte Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu AhaSlides Pte Ltd

We are AhaSlides, a SaaS (software as a service) startup based in Hanoi, Vietnam. AhaSlides is an audience engagement platform that allows public speakers, teachers, event hosts… to connect with their audience and let them interact in real-time. We launched AhaSlides in July 2019. It’s now being used and trusted by millions of users from over 200 countries all around the world.