Amphi PTE LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Amphi PTE LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Amphi PTE LTD

AMPHI is a Singapore company and started operation in 2005. AMPHI was formed by experienced professionals from IT, Education and Pharmaceuticals field. The main business lines for AMPHI group are IT services & solutions, Trading, Business consultancy and Medical. We now have four divisions handling Trading, Pharmaceutical/Veterinary medicine business, IT/Training and Business consultancy.

AMPHI has Representative office in Vietnam and many business interest/partners in India, Cambodia and USA. AMPHI group has experience in sourcing international quality products from different manufacturers and vendors from India and other countries. AMPHI has been appointed as Marketing Agent/ Distributor by different Pharmaceutical & Veterinary medicine manufacturer for Vietnam, Myanmar and Cambodia.