AMZ Creative chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của AMZ Creative, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu AMZ Creative

AMZ Creative will provide some services below:

Advertising: Digital Advertising, Print Advertising, Banner Advertising.

Design: Graphic Design,Publication & Print Design, Mobile Appication Design.

Events and Exhibitions: Exhibition Banners, Stand & Display Design, Merchandise.

Website Design: Website Design, Social Media Material/Pages, Microsite, UX & UI.

Branding: Email Template, Business Stationery, Logo Design, Mobile Market.