Anh Ngữ Joy School chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Anh Ngữ Joy School, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Anh Ngữ Joy School

Anh Ngữ Joy School

Cơ sở chính: Biên Giang, Hà Đông

Cơ sở 2: TT Lim Bắc Ninh

Cơ sở 3: Tiên Du Bắc Ninh

Email: joyschool.ttt@gmail.com

Hotline tuyển dụng: 0973.173.633

Facebook: Anh ngữ Joy School