Anh Việt Á chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Anh Việt Á, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Anh Việt Á

- Xuất nhập hàng hóa.

- Quản lý chứng từ, sổ sách

- Kiểm tra đối chiếu số lượng nhập xuất tồn trong kho.

- Kiểm kê định kỳ.

- Cập nhật số liệu hàng hóa vào phần mềm kế toán

- Báo cáo Tồn kho NVL hàng tuần

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý.