Antoree International Pte. Ltd

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Antoree International Pte. Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Antoree International Pte. Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Antoree International Pte. Ltd

Bắt nguồn từ giấc mơ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn bằng công nghệ, chúng tôi mong muốn sản phẩm học Tiếng Anh của Antoree sẽ thay đổi cách thức dạy học truyền thống: giờ đây, mọi người đều có thể được học Tiếng Anh với gia sư, mọi nhu cầu đều được đáp ứng, việc học sẽ được cá nhân hóa, tối đa hiệu quả với một mức chi phi hợp lý nhất.